Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع هزینه بیمارستانهای منتخب کشور

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : تولید ،بیمارستان ،تابع هزینه ،قیمت سرمایه ،قیمت نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : هزینه بیمارستانهای منتخب کشور ،تابع هزینه ،تابع هزینه بیمارستانها ،بیمارستانهای منتخب ،تخمین تابع هزینه ،بیمارستانهای منتخب کشور ،هزینه بیمارستانهای منتخب ،هزینه بیمارستانها ،قیمت نسبی نیروی کار ،قیمت نسبی ،قیمت نسبی سرمایه ،هزینه نسبی بیمارستانها ،هزینه نسبی ،قیمت نسبی کار ،کاهش هزینه ،تختهای بیمارستانی ،کاهش هزینه نسبی بیمارستانها ،کاهش هزینه نسبی ،هزینه‌های بیمارستانی ،نسبی نیروی کار ،قیمت نهاده‌ها ،PM ،کاهش قیمت نسبی ،کار و قیمت نسبی ،تعداد مرخص‌شدگان از بیمارستان ،بیمارستانی ،متغیرهای تأثیرگذار بر هزینه ،نهاده‌ها ،فوریتهای پزشکی ،برآورد تابع هزینه

بیمارستاها مانند بنگاههای اقتصادی خدمات بهداشتی،درمانی و آموزش به بیماران و مردم ارایه می‌ کنند و اغلب مردم هر کشور به شکل مستقیم(به شکل بیمار)یا غیرمستقیم،به این واحدها مراجعه‌ می‌کنند.به موازات توسعه شهرنشینی-هرچند کیفیت زندگی افزایش یافته است-بیماری‌هایی نیز از شهرنشینی ایجاد شده است؛به همین جهت بیمارستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون‌ مراجعات منظم و نامنظم(تصادفی)بیماران باشند.ازاین‌رو این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر نیز کوششی در این زمینه است.در این مقاله سعی شده است تا درقالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی-سری زمانی برای 14 بیمارستان منتخب کشور طی دوره 1381-1372 و با به‌کارگیری روش«پانل‌دیتا»متغیرهای‌ تأثیرگذار بر هزینه بیمارستانها بررسی شود.نتایج به دست آمده نشانگر آن است که هزینه نسبی‌ بیمارستانهای منتخب در طی دوره مورد بررسی به قیمت‌های نسبی کار و سرمایه و تولید واکنش‌ مثبت نشان می‌دهد؛بنابراین برای کاهش هزینه نسبی باید یکی از این عوامل کاهش یابد.به عبارت‌ دیگر یا باید تولید یا قیمت نسبی کار و قیمت نسبی سرمایه کاهش یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.