Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10 (22 صفحه - از 111 تا 132)

کلیدواژه ها : تقاضای مسکن ،ملکی ،استیجاری ،مناطق شهری ،ایران

کلید واژه های ماشینی : برآورد تقاضای مسکن ،برآورد تقاضا ،مناطق شهری ،تقاضای مسکن ،مسکن ملکی و استیجاری ،واحدهای مسکونی ،استیجاری ،ملکی ،تقاضای مسکن ملکی ،برآورد تقاضای مسکن ملکی ،مناطق شهری ایران ،اجاره ضمنی واحدهای ملکی ،درآمد دایمی ،شهری ،مسکن ملکی ،مسکونی ،اجاره ضمنی واحدهای مسکونی ،درآمد خانوار ،کشش درآمدی ،جاری ،مسکن استیجاری ،کشش تقاضا ،قیمت مسکن ،اجاره واحدهای ملکی ،خدمات مسکن ،دایمی ،واحدهای مسکونی ملکی ،برآورد تابع هدانیک قیمت ،تابع تقاضا ،مسکن در مناطق شهری

از یک طرف سهم بالای مسکن در اشتغال،ارزش افزوده کشور،بودجه خانوارها و از طرف‌ دیگر عدم تعادل عرضه و تقاضای آن به‌ویژه در مناطق شهری توجه سیاست‌گذاران را به‌ بخش مسکن افزایش داده است.شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن به رفع عدم تعادل در این بازار کمک خواهد کرد.می‌توان تقاضای مسکن را با توجه یا بدون توجه به چگونگی‌ انتخاب نوع تصرف،برآورد کرد.در این مطالعه بدون توجه به چگونگی انتخاب نوع تصرف و با استفاده از داده‌های مقطع عرضی مربوط به 12338 خانوار نمونه شهری در سال 1380 تقاضای مسکن برآورد شده و با استفاده از مدل حد اقل مربعات معمولی‌2تقاضا برای مسکن‌ ملکی و استیجاری تخمین زده شده است.در این مدل از اجاره هر متر مربع واحد مسکونی‌ انواع درآمدها و سایر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی خانوار به عنوان متغیرهای مستقل و خدمات مسکن به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. براساس یافته‌های این مطالعه،متغیرهای درآمد دایمی،جاری و موقتی،تأهل،سن سرپرست، درآمد بدون کار،باسوادی سرپرست و تعداد افراد باسواد خانوار روی تقاضای مسکن ملکی و استیجاری اثر مثبت دارد و اثر اجاره هر متر مربع واحد مسکونی،بعد خانوار و تعداد افراد دارای‌ درآمد خانوار روی تقاضای مسکن ملکی و استیجاری منفی است.کشش درآمدی تقاضا برای مسکن‌ ملکی و استیجاری کمتر از یک است که این مقدار کشش،حکایت از ضروری بودن کالا دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.