Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تورم ،بازده ،رابطه تورم و بازده سهام ،بورس اوراق بهادار تهران ،آزمون علیت گرنجری میان تورم ،بازده سهام در بورس اوراق ،میان تورم و بازده سهام ،آزمون تجربی رابطه تورم ،آزمون ،رابطه میان تورم و بازده ،تورم علت گرنجری شاخص قیمت ،تورم علت گرنجری بازده کل ،آزمون علت گرنجری میان تورم ،علت گرنجری شاخص قیمت سهام ،آزمون علیت گرنجری براساس مدل ،آزمون تجربی رابطه میان تورم ،متغیر تورم علت گرنجری بازده ،تورم علت گرنجری شاخص بازده ،قیمت سهام علت گرنجری تورم ،تورم علت گرنجری بازده نقدی ،بازده کل علت گرنجری تورم ،میان بازده واقعی سهام ،نرخ تورم ،رابطه ،مدل VAR ،شاخص قیمت سهام علت گرنجری ،علت گرنجری شاخص بازده نقدی ،متغیر بازده نقدی علت گرنجری ،متغیر بازده کل علت گرنجری ،بازده نقدی علت گرنجری شاخص

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن مرور تحقیقات انجام یافته در کشورهای مختلف،رابطه میان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های‌ 28-7731 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. به همین منظور در بخش دوم این مقاله،نتایج‌ تحقیقات تجربی که در این موضوع انجام شده ارائه می‌گردد و سپس در بخش سوم به تحلیل‌ نتایج حاصل از آزمون تجربی رابطه میان نرخ تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران‌ در دوره 28-7731 پرداخته می‌شود و در بخش چهارم مقاله،نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد. . (1) Kessel,Fama,Schuart,Nekson,... نتایج تحقیق تجربی سلنیک‌9(3891)نیز نشان داد که رابطه مثبت میان‌ دو متغیر فوق در 8 کشور از 9 کشور مورد بررسی وجود دارد و در نتیجه،فرضیه فیشر مبنی‌ بر این که بازده واقعی سهام مستقل از انتظارات تورمی است رد شد. در این تحقیق با استفاده از آمار ماهانه تورم،شاخص قیمت،بازده کل و بازده نقدی در دوره زمانی ماهانه 2831-7731 رابطه میان بازده سهام و تورم به روش‌های علیت گرنجری و VAR مورد آزمون قرار می‌گیرد. برای بررسی رابطه میان تورم و بازده نقدی،معادله زیر نیز برآورد گردید: TEDIX 1393/6+0/78TEDIX(-1)-0/33TEDIX(-2)-11/96INF(-1) +7/51INF(-2)+27/26T (4/86) (2/60) (3/33-) (2/9-) (6/8) (882/36) 2/90 DW 0/99 2 R نتایج به دست آمده حاکی است که تورم توضیح‌دهنده متغیر بازده نقدی است و این متغیر به‌ وسیله متغیرهای تورم و نیز وقفه خود با توجه به معیارهای تشخیص مانند0/89 2 R به خوبی‌ توضیح داده شده است. 3-2-4-آزمون علیت گرنجری براساس مدل‌ VAR الف)آزمون علیت گرنجری میان تورم و بازده نقدی این آزمون به منظور بررسی رابطه علیت گرنجری بین دو متغیر تورم‌ (INF) و بازده‌ نقدی‌ (TEDIX) انجام می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.