Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر شکست یا موفقیت فعالیتهای ادراکی- حرکتی بر حسب جنس و منبع کنترل

نویسنده:

(18 صفحه - از 95 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : شکست ،موفقیت ،دختران ،منبع کنترل ،جنس ،فعالیت ،منبع کنترل و عمل آزمایشی ،جنس منبع کنترل عمل آزمایشی ،موفقیت فعالیتهای ادراکی ،پژوهش ،اثر ،حسب جنس و منبع کنترل ،بررسی اثر شکست ،حرکتی ،عمل آزمایشی ،عمل آزمایشی شکست و موفقیت ،دانشجوی ،فعالیت ادراکی ،نتایج زمان اجرای فعالیت ادراکی ،اثر متقابل جنس منبع کنترل ،دختر و پسر ،عاملی جنس منبع کنترل عمل ،دانش‌آموزان ،منبع کنترل درونی و بیرونی ،بررسی اثر متقابل متغیرهای جنس ،اثرات متقابل متغیرهای منبع کنترل ،آزمون ،توان آزمون اثرات متغیرهای جنس ،طرح عاملی جنس منبع کنترل ،اثر شکست و موفقیت

خلاصه ماشینی:

"در میان پسران، گروه آزمایشی بیرونیها بعد از موفقیت کمترین میانگین را دارد، این نتایج گویای اثرات متقابل متغیرهای منبع کنترل و عمل آزمایشی است. نمودار شماره 1 میانگین فعالیت دختران با منبع کنترل درونی-بیرونی را در ارتباط با عمل آزمایشی شکست و موفقیت نشان می‌دهد این نمودار بیانگر دو اثر اصلی در فعالیت دختران است. ترکیب منبع کنترل و عمل آزمایشی نتایج متفاوتی به دست می‌دهد، یعنی برای پسران درونی شکست بیشتر منجر به بهبود فعالیت می‌شود ولی برای پسران بیرونی، موفقیت بیشتر به بهبود فعالیت می‌انجامد. با دقت در نتایج به دست آمده می‌توان به پرسش دوم پژوهش بدین‌گونه پاسخ داد که تفاوت معناداری میان آزمودنیها با منبع کنترل درونی و بیرونی، و پسر یا دختر در فعالیت پس از شکست یا موفقیت مشاهده نمی‌شود. و پاسخ به پرسش سوم آن است که اثر متقابل جنس‌xمنبع کنترل‌xعمل آزمایشی(شکست یا موفقیت)معنادار نیست، و اثر تعاملی عوامل مزبور بر نتایج زمان اجرای فعالیت تاثیر نمی‌گذارد، البته همان‌طورکه مشاهده می‌شود در مورد اثر تعاملی جنس و عمل آزمایشی‌ P به دست آمده در سطح(1/0 a)معنادار است که این مورد در بحث تحلیل توان مطالعه خواهد آمد. در جدول شماره 3 توان هر یک از عوامل محاسبه شده و همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، توان آزمون برای عمل آزمایشی بسیار بالاست، همین‌طور برای تعامل عواملجنس‌xعمل آزمایشیومنبع کنترل‌xعمل آزمایشیدرخور توجه است، که در مجموع این نتایج حاکی از اهمیت اثر عمل آزمایشی شکست یا موفقیت در نتایج زمان اجرای فعالیت ادراکی-حرکتی است. نتیجه‌گیری در این پژوهش، اثر متغیرهای جنس(دختر و پسر)منبع کنترل(درونی و بیرونی)و عمل آزمایشی(شکست و موفقیت)بر فعالیت ادراکی-حرکتی آزمودنیها بررسی شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.