Skip to main content
فهرست مقالات

روابط متقابل نهاد سیاسی و دولت با خانواده

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خانواده ،سیاسی ،دولت ،نهاد ،نهاد سیاسی ،نهاد سیاسی و دولت ،روابط متقابل نهاد سیاسی ،اجتماعی ،جامعه ،کارکرد ،جامعه‌پذیری سیاسی ،ایفای کارکرد جامعه‌پذیری سیاسی خانواده ،روابط ،نقش خانواده در جامعه‌پذیری سیاسی ،جامعه‌پذیری سیاسی افراد ،زندگی خانوادگی ،جامعه‌پذیری سیاسی خانواده فرض‌شده ،اقتصادی ،کارکردهای خانواده ،خانواده نسبت به نهاد سیاسی ،نهاد خانواده ،نقش خانواده ،کودکان ،قوانین ،زندگی ،فرهنگی ،دولت با خانواده ،حوزهء ،حکومت ،نظام

این مقاله در چارچوب یک نگرش سیستمی و با تکیه بر برخی‌ مفروضات مکتب کارکردگرایی ساختاری به موضوع روابط متقابل نهاد سیاسی و دولت با خانواده می‌پردازد و می‌کوشد تا بر اهمیت چنین‌ پیوندهایی در بهبود وضعیت خانواده در جامعه و در نتیجه بر چگونگی‌ دست‌یابی به برنامه‌های توسعهء فرهنگی موفق تأکید کند. ابتدا هریک از مفاهیم نهاد سیاسی،دولت و خانواده از جنبه‌های‌ گ‌وناگون تعریف و تا حدی نسبت‌های میان آنها تشریح شده است. سپس چند رویکرد گوناگون نسبت به خانواده که در دو دیدگاه سنتی و جامعه‌شناختی جای می‌گیرند،مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این نوشتار،کارکرد خانواده بیشتر در حوزهء تولید و پرورش‌ نیروی انسانی و به‌ویژه جامعه‌پذیری سیاسی افراد دانسته شده و کارکرد دولت،حمایت از خانواده و زمینه‌سازی برای ایفای کارکرد جامعه‌پذیری سیاسی خانواده فرض شده است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین،توجه به موارد زیر می‌تواند برخی از محورهای کار یا نقطه‌های آغاز راه را در برداشته باشد: توسعه‌نیافتگی و محرومیت بخشی از جامعه؛توزیع ناعادلانهء امکانات و جمعیت؛فقر؛کمبود مسکن یا فقدان مسکن‌ مناسب؛فقدان شغل و درآمد کافی در جامعه بویژه برای جوان‌ها؛بی‌ توجهی به شکاف‌های طبقاتی و بین نسلی؛انحصار نقش تولیدی و نان‌آوری در خانواده به مردان؛وجود تعارضات نقشی برای زنان متأهل‌ شاغل بین نقش خانوادگی و شغلی‌شان؛عدم وجود آزادی؛سرکوب‌ شخصیت فردی اشخاص؛سلطهء بیش از حد سازمان‌های بروکراتیک‌ دولتی یا اعمال بیش از حد اجبار بیرونی و فیزیکی از سوی مؤسسات‌ وابسته به حکومت که ناقض آزادی فکری افراد هستند؛فقدان زمینه‌های‌ مشارکت واقعی افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی‌شان یا نبود امکان‌ مشارکت آنها در نهاد سیاسی-اجتماعی دولتی و غیردولتی؛تعارض‌ ارزش‌ها،هنجارها و مقررات یا پراکندگی و تنوع در تفسیر قوانین‌ مربوط به خانواده؛تاکید بیش از حد بر نوع خاصی از پیام‌های فرهنگی که‌ بیانگر وضع مظلومیت زنها و مصرفی بودن فرزندان و مادران در خانواده‌ است؛ارائه تفسیرهای متصلب و انعطاف‌ناپذیر از خانواده و زندگی‌های‌ خانوادگی؛عدم آموزش افراد برای زندگی خانوادگی و شغلی؛مشارکت‌ دادن والدین در برنامه‌های آموزشی-تربیتی فرزندان؛کمک کردن به‌ خانواده و مدرسه برای این‌که از کودکان و نوجوانان بطور مؤثری‌ بهره‌گیری شود؛-کوشش برای برنامه‌ریزی بوسیلهء نوجوانان و جوانان و نه برای آنها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.