Skip to main content
فهرست مقالات

مروری انتقادی بر نظریه های سازگاری مهاجران در مقصد ارائه یک نظریه ترکیبی مناسب

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : سازگاری مهاجران در مقصد ،سازگاری مهاجران با جامعه ،مهاجران در مقصد ،مهاجران با جامعه مقصد ،فرایند سازگاری مهاجران ،سازگاری مهاجران ،نظریه‌های سازگاری مهاجران ،مهاجران در جامعهء مقصد ،سازگاری مهاجران با جامعهء ،مهاجران با جامعهء مقصد ،فرایند سازگاری ،جامعه مقصد ،جامعهء مقصد ،نظریه‌های سازگاری ،مهاجران با نظام اجتماعی ،سازگاری مهاجران با نظام ،سازگاری مهاجران با محیط ،گروه قومی ،نظام اجتماعی ،فرد مهاجر ،عوامل مؤثر بر فرایند ،مهاجران با محیط ،تردید ،محیط مقصد ،عوامل مربوط به سطح ،نظریه‌های سازگاری بین‌فرهنگی ،محیط اجتماعی ،قومی ،نظام اجتماعی مقصد ،اعضای گروه‌های

هدف اصلی مقاله حاضر، مرور انتقادی نظریه های عمده جامعه شناختی درباره چگونگی فرایند سازگاری مهاجران با جامعه مقصد است. مهم ترین نظریه هایی که در این مقاله بدانها توجه شده عبارتند از: کارکردگرایی، حاشیه نشینی، سازگاری بین فرهنگی و نظریه وابستگی. در آخرین بخش مقاله، با توجه به اینکه نظریه های یاد شده در تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سازگاری مهاجران با جامعه مقصد کارآیی لازم را ندارند، سعی شده با استفاده از جنبه های مناسب آن نظریه های، نظریه جامع تری ارائه شود. در این نظریه ترکیبی پیشنهادی، بر سه سطح تحلیلی در بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سازگاری مهاجران با مقصد تأکید شده است: الف) عوامل مربوط به سطح کلان؛ ب) عوامل مربوط به سطح میانی؛ ج) عوامل مربوط به سطح خرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.