Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه آبخیز ماملو

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1380 - 1381 - شماره 35 - 39 علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 51 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : ساعتهء پایدار دمای نقطهء ،بارش محتمل ،شبنم در روزهای توفانی ،دمای نقطهء شبنم ،PMP ،آب قابل بارش ،آب قابل بارش توفان ،ضریب در متوسط بارش ،شبنم ،محاسبهء آب قابل بارش ،ساعتهء پایدار ،ضریب بیشینهء توفان ،ضریب بیشینهء باد ،روزهای توفانی ،روزهای توفان ،محاسبهء ضریب بیشینهء ،سرعت باد ،ضریب بیشینهء ،ساعتهء ،دبی حد ،آمار دبی ،دمای نقطه شبنم ،محتمل ،بارش توفان ،متوسط بارش ،محاسبهء ضریب حد ،نقطهء شبنم و سرعت ،بیشینهء ،شبنم و سرعت باد ،مقدار دبی حد

برای محاسبه PMP حوضه آبخیز ماملو، از آمار دبی حداکثر لحظه ای (دوره آماری 1324 تا 1372) و هم زمانی آن با بارش بیشینه 24 ساعته فراگیر (دوره آماری 1346 تا 1376)، 3 توفان در تاریخ های 13/12/1365، 4/5/1366، 5/2/1371، انتخاب شد. در تحلیل DAD حوضه، منحنی هم نسبت (نسبت رگبار به بارش نرمال سالیانه) هر توفان با نقشه هم باران نرمال سالیانه منطبق گردید و نقشه هم باران توفان تهیه شد. همچنین با تحلیل فراوانی سری داده های دراز مدت، حداکثر 12 ساعته پایدار، دمای نقطه شبنم و تندی باد، برای دوره تناوب 50 ساله حاصل شد و نیز با استفاده از آمار بیشینه 12 ساعته پایدار دمای نقطه شبنم در روزهای توفانی، ضریب بیشینه توفان به دست آمد. با اعمال این ضریب در متوسط بارش حوضه، 72، 48، PMP 24 ساعته حوضه، به ترتیب معادل126.6 mm ، 183.76 mm و 229.6 mm به دست آمد. با بررسی و تفسیر نقشه های سینوپتیک سطح زمین، 850 و 500 هکتوپاسکال، سامانه توفان زا شناسایی و حرکات آنها از دو روز، پیش از وقوع توفان تا زمانی تداوم داشت، بررسی شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.