Skip to main content
فهرست مقالات

برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت «تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد»

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 65 تا 88)

کلیدواژه ها :

برابری سیاسی ،مشروعیت سیاسی

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، مشروعیت، برابری سیاسی، احساس برابری سیاسی، شهر، احساس برابری سیاسی شهروندان، میانگین کل احساس برابری سیاسی، مشروعیت سیاسی، میانگین احساس برابری سیاسی، نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت

نتایج تحقیق تجربی در سه شهر تهران، مشهد و یزد نشان می دهد. اولا احساس برابری سیاسی شهروندان در سه بعد توزیعی، قانونی و فرصتی، منفی و در بعد مشارکتی مثبت است و احساس برابری سیاسی در کل نیز منفی است ثانیا رابطه بالا و مثبتی بین احساس برابری سیاسی و عقیده به مشروعیت دولت وجود دارد. رابطه مذکور متضمن این معناست که پذیرش و تایید مشروعیت دولت. آنگاه تحقق پیدا می کند که حکومت و زمامداران آن به اصول برابری احترام بگذارند. نتایج تحلیل نشان می دهد. ترمیم مشروعیت دولت در ابعاد چهارگانه یعنی تعلق سیاسی، تعهد سیاسی، تایید حقانیت و نفع عمومی، به ترتیب مستلزم ترمیم و تقویت احساس برابری مشارکتی، برابری توزیعی، برابری فرصتی و برابری قانونی است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعات متعدد نیز نشان می‌دهد،«ارزیابی‌ها و رفتارهای سیاسی،همچون رأی دادن،وفاداری به تصمیمات،قوانین و قواعدی که توسط نظام قانونی وضع گردیده،همگی تحت‌تأثیر قضاوت شهروندان در مورد منصفانه بودن فرایندهای سیاسی است» (Tyler,1987:45) هدف مقاله حاضر،که داده‌های آن برگرفته از یک تحقیق پیمایشی در سه شهر تهران، مشهد و یزد است،این است که تا با نگاهی مساله‌گرا،اولا تصویری از نتایج سنجش «احساس برابری سیاسی3»را در سه شهر مذکور را ارائه دهد. Political commitment فرضیه اساسی فرضیه و ادعای محوری مقاله حاضر این است:«با بهبود احساس برابری سیاسی در ابعاد چهارگانه توزیعی،قانونی،فرصتی و مشارکتی،عقیده به مشروعیت سیاسی دولت در ابعاد چهارگانهه یعنی تعلق سیاسی،تعهد سیاسی،بارو به حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد بهبود می‌یابد. با کنترل روابط درونی زیرمجموعه‌های آن‌ها، مورد محاسبه قرار می‌گیرد (Tacq,1997,326) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بدین‌ترتیب،رابطه علی دو مجموعه متغیر برابری سیاسی (x?) و مشروعیت سیاسی (y?) (فرضیه تحقیق)مطابق با الگوی مندرج در شکل 1 و با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف تحلیل خواهد گردید. دلالت‌های عمده احساس برابری در جدول مذکور به شرح ذیل است: -ناچیز بودن نرخ اجتناب از پاسخ(کمتر از 2 درصد)در مورد همه گویه‌های برابری سیاسی،حاکی از این معناست که اولا نشانه‌های مثبت یا منفی برابری سیاسی کاملا در معرض فهم و تجربه عمومی قرار گرفته و ثانیا نگرانی ناشی از آشکارشدن عقیده سیاسی در این‌باره،کاهش پیدا کرده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل رابطه برابری و مشروعیت سیاسی فرضیه اساسی این است که«با بهبود احساس برابری سیاسی در ابعاد چهارگانه توزیعی، فرصتی،قانونی و مشارکتی،عقیده به مشروعیت دولت نیز در ابعاد چهارگانه آن،یعنی تعلق سیاسی،تعهد سیاسی،تأیید حقانیت قواعد قانونی و تصدیق نفع عمومی قواعد قانونی بهبود می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.