Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل گفتمان های فرهنگی جهانی شدن در ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 50 و 51 علمی-پژوهشی (48 صفحه - از 5 تا 52)

کلیدواژه ها : فرهنگ ،جهانی‌شدن ،نئولیبرالیسم ،رادیکالیسم ،اصلاح‌طلبی

کلید واژه های ماشینی : جهانی‌شدن ،پیامدهای فرهنگی جهانی‌شدن ،عام‌گرایی فرهنگی ،گفتمان‌های فرهنگی جهانی‌شدن ،نویسندگان ایرانی ،گفتمان‌های جهانی‌شدن در ایران ،عام‌گرایی ،پیامدهای جهانی‌شدن ،فرهنگی جهانی‌شدن ،جهانی‌شدن در ایران ،خاص‌گرایی ،خاص‌گرایی فرهنگی ،جهانی شدن ،پیامدهای مثبت جهانی‌شدن ،پیامدهای مثبت جهانی‌شدن تأکید ،فرایند جهانی‌شدن ،گفتمان‌های جهانی‌شدن ،خصوص پیامدهای فرهنگی جهانی‌شدن ،ماهیت و پیامدهای جهانی‌شدن ،ماهیت جهانی‌شدن ،جهانی‌شدن از منظر نویسندگان ،فرهنگ جهانی ،هویت فرهنگی ،عوامل جهانی‌شدن ،جهانی‌شدن تأکید ،تأکید ،ساختاری ،تهدیدهای هویتی ،ماهیت و پیامدهای فرهنگی ،جهانی‌شدن فرهنگ

این مقاله به بررسی گفتمان‌های فرهنگی جهانی‌شدن در غرب و مقایسه آن با گفتمان‌های رایج در ایران می‌پردازد.جهانی‌شدن در سال‌های پایانی قرن بیستم فرصت‌ها و تهدیدهای فراوانی را برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران به وجود آورده‌ است.از جمله آن‌ها،فرصت‌ها و تهدیدهای هویتی و فرهنگی است که پیامدهای بسیاری‌ برای کشور ما داشته است.ازاین‌رو این مقاله با درک شرایط و اهمیت پدیده جهانی‌شدن‌ و تأثیرات عمیقی که می‌تواند برساختار فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد،درصدد آن است تا با طرح این موضوع به بررسی نظریه‌ها و اندیشه‌های جهانی‌شدن در ایران‌ بپردازد.چارچوب نظری این مقاله برپایهء نظریات شولت،گیدنز،کاستلز و رابرتسون قرار دارد و علل و عوامل پیدایش جهانی‌شدن،ماهیت و پیامدهای فرهنگی جهانی‌شدن از منظر نویسندگان ایرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.روش پژوهش در این مطالعه فرانظریه‌ است که از طریق تحلیل محتوای متون و با کاربرد ابزار سنجش پرسش‌نامه معکوس‌ صورت گرفته است.این پژوهش در حوزه مقالات مندرج در روزنامه‌ها و مجلات انجام‌ گرفته است.نمونه پژوهش شامل 110 مقاله است که از این تعداد،57 مقاله مربوط به‌ روزنامه‌ها و 53 مقاله مربوط به مجلات است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان‌ می‌دهد،رویکردهای متنوعی که در خصوص ماهیت،علل و عوامل و پیامدهای‌ جهانی‌شدن در بین نظریه‌پردازان جهانی‌شدن وجود دارد،در آثار نویسندگان ایرانی نیز مشاهده می‌شود؛به عبارتی نویسندگان ایرانی نیز گرایش‌های نظری مختلفی از قبیل‌ نئولیبرالیستی،رادیکالیسم و اصلاح‌طلبی دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.