Skip to main content
فهرست مقالات

فهلویات المعجم

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 471 تا 478)

کلید واژه های ماشینی : توجه بنسخه بدلهای ذیل، بوین، گیتی، معنی، اج، لری، کر، مکر، مرکب، ضمیر، لهجهء، مخفف، اوا، لهجهء لری و رازی قدیم، بابا طاهر، بابا طاهر عریان، ترسی، مصراع اول بیت، بیتی از بابا طاهر، بختم، نسخه بدلهای ذیل، لهجهء لری صیغه‌های مضارع، ضمیر اول‌شخص مفرد مخفف، بیت بجای مکر، ضمیر دوم‌شخص مفرد، حرف‌اضافه، اج ته، گیتی ته، مفرد مضارع، گیتی دل

خلاصه ماشینی: "معنی:از تو بدی کردن و از من تحمل،از تو خونابه دادن و از من خوردن‌ اگر بنالم بتو خواهم نالید گوش مکن،زیرا از تو شمشیر خوش است و از من گردن 5-در صفحه 78 و 79 با توجه بنسخه بدلهای ذیل همان صفحه ابیات زیر آمده و مربوط بلهجه لری و رازی نیست دل دردینم‌28ای‌29شو30شا31اوا32کر33 ای روحم دست گیر و پا اواکر راهی کم‌34بذ35بته کوهین‌36اویران‌37 انادومی‌38مکر39آوا40اواکر بختم باهیذه‌41تانم‌42دور آجونی‌ مکر مکرده‌43بختم را اوا44کر از این کین‌45بخت کوری و ینشی‌46ده‌ وز این کی‌47خته‌48وریا49اواکر شرو50دوری ته یبرد51بکردیم‌ بوینشتی‌52امن‌53وزنا اوا54کر در مصراع اول بیت دوم بجای کوهین«کرهین»یا«کومین» و در مصراع اول بیت سوم بجای تانم«تایم»و در مصراع دوم همان بیت بجای‌ مکر مکرده«مک رم کرده»و در مصراع اول بیت چهارم عوض کین«گین» و در مصراع آخر بیت پنجم باید بجای بوینشتی«بوین اشتی»باشد. بگو ببازی بکدام خاک پا نهاد؟تا برای خدا بروم و آن خاکرا ببوسم تذکر-علاوه بر ابیات فوق یکی دو بیت دیگر در المعجم بلهجهء رازی موجود است که از بنداری رازی میباشد و معنی آن بوسیله دکتر صادق کیا در ایران کوده‌ داده شده،بهمین جهت از ذکر آنها خوداری شد(رک شماره سوم ایران کوده از ص 18 تا ص 21) توضیحات لازم راجع بلغات (1)-چمن- caman :مرکب از«چ»حرف اضافه«ز»و«من»ضمیر اول‌ شخص مفرد مخفف-از من (2)-کنی- k?eni :مرکب از«که»ربط و«نی»مخفف«نیست» (3)-خواوش- xa?ves? -مرکب از آب(اوستائی a?pa و در پهلوی a?p و و در فارسی آب)و«ش»ضمیر (8)-کری- kari -دوم شخص مفرد مضارع از ریشه«کر»یا«کار» و مصدر فارسی آن«کردن»بمعنی زدن و جنک کردن و از همین ریشه است جزء اول کارزار و در زبان دری نیز بهمین معنی آمده."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.