Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: اجتناب ناپذیری جنگ

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 145 تا 160)

کلید واژه های ماشینی : عراق، جنگ، جنگ عراق علیه ایران، ایران، امریکا، کتاب، سیاسی، جنگ ایران و عراق، وقوع جنگ عراق علیه ایران، پیروزی انقلاب اسلامی

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگر طبق تحلیل‌هایی کهبا روی‌کرد اجتناب‌ناپذیری جنگ ارایهشده است مواضع ایران موجب تحریکعراق و تجاوز به ایران شد و اگر تدابیرصحیحی در روابط خارجی توسطدولت انقلابی در ایران اتخاذ می‌گشت،معضلات موجود بین ایران و عراق بامذاکره قابل حل و فصل بود و حلمسایل موجود میان ایران و امریکا وبرقراری مجدد ارتباط دیپلماتیک میاناین دو کشور می‌توانست به مهارماجراجویی‌های صدام منجر گردد. بر این اساس در تدوین کتابسعی شده است مباحث تئوریک درخصوص پدیده‌ی جنگ و تحلیل‌هاینظری در مورد جنگ تحمیلی ارایهگردد و با اتکا به تئوری‌های مطرحشده،مناسبات دو کشور در طول یکدهه قبل از جنگ تجزیه و تحلیل شودو در نهایت آثار پیروزی انقلاب اسلامیدر سطح منطقه و مناسبات ایران وعراق و ایران و امریکا و رابطه‌ی آن باوقوع جنگ بررسی گردد. به نظر چوبین،در پیوقوع انقلاب،تحریکات ایران به دلیلتلاش برای صدور انقلاب اسلامی بهکشورهای منطقه و هم‌چنین برهمخوردن توازن قوا به ضرر ایران به دلیلبروز نابسامانی در نیروهای مسلح وتیره شدن روابط این کشور با امریکا وسایر قدرت‌های جهانی زمینه را برایتجاوز عراق هموار کرد. صل چهارم:انقلاب و جنگ محور فصل چهارم کتاب،پاسخدادن به این سؤال است که:با توجه بهفاصله‌ی اندک بین پیروزی انقلاباسلامی و وقوع جنگ،آیا میان این دونسبتی وجود دارد؟«این فاصله‌ی 20ماهه به سه دوره تقسیم شده است:دوره‌ی اول به مدت 10 ماه،فاصله‌یزمانی پیروزی انقلاب تا تصرف سفارتامریکا؛دوره‌ی دوم،از تصرف سفارتتا قطع رابطه‌ی امریکا با ایران درفروردین 59 و دوره‌ی سوم تا پایانشهریور 59 و آغاز تجاوز سراسریعراق»(ص 199)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.