Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 161 تا 166)

کلید واژه های ماشینی : ادبیات منظوم دفاع مقدس، دفاع مقدس، بررسی ادبیات منظوم دفاع، ادبی، شعر دفاع مقدس، شعر، ادبیات دفاع مقدس، جنگ، نقد و بررسی ادبیات، کتاب

خلاصه ماشینی:

"جلد دوم کتاب ادبیات منظوم دفاعمقدس،به تحلیل و بررسی ویژگی‌هایکلی شعر دفاع مقدس پرداخته و شاملدو بخش می‌گردد. غزل،قصیده،مثنوی،دو بیتی،رباعیچهار پاره و نوسروده‌ها(شعر نو)از جمله مهم‌ترین قالب‌های شعری استکه نویسنده در جلد سوم به تشریحآن‌ها پرداخته و پس از تعریف هریکاز قالب‌های مذکور و بیان ویژگی‌هایمربوط،نمونه‌هایی از این قالب‌ها رابه عنوان مستندات ادعای خود آوردهاست و در پایان،با ارایه‌ی منابع ومآخذ،کتاب را به پایان برده است. )نقد کتاب کتاب«ادبیات منظوم دفاع مقدس»،یکی از پربارترین آثار و کتبی است کهدر دهه‌ی دوم انقلاب در خصوص جنگتحمیلی تدوین و چاپ شده است. هرچند در مورد ثبت،تحلیل و بررسیجنگ تحمیلی به عنوان یک رخدادبزرگ سیاسی-نظامی،با آن همه عظمتو رشادت‌ها و جانفشانی‌های جوانانایرانی و ایستادگی‌هایی که به خرج دادند،اقدامات مورد انتظاری که دین مطلب راادا کند صورت نگرفته است؛اما در عینحال در میان مجموعه‌ی آثار و کتبی کهدر این رابطه چاپ و منتشر شده است،این کتاب واجد ابعادی ویژه است: 1-مهم‌ترین ویژگی آن نسبت بهدیگر آثار مرتبط با جنگ،حوزه‌یمحتوایی آن است که به بررسی ادبیاتجنگ پرداخته است. کتاب«ادبیات منظوم دفاع مقدس»از این منظرکه باب جدیدی را در آثار مربوط بهجنگ تحمیلی گشوده است و بهمقوله‌ی اشعار،سروده‌ها و ادبیات و متونادبی خلق شده در مورد جنگ پرداختهاست،اقدامی بدیع و ممتاز محسوبمی‌شود؛به ویژه آن‌که مجموعه‌ی این آثارو سروده‌ها بخش مهمی از ادبیات راشکل داده و به عنوان بخشی از عناصر واجزای هویت دینی و ملی ما درآمده است. برخلاف بسیاری ازمتون و کتب موجود،کتاب«ادبیاتمنظوم دفاع مقدس»به توصیف و تبیینصرف اشعار و سروده‌های مرتبط با جنگ بسنده نکرده و به تحلیل محتوایشعر دفاع مقدس و دفاتر شعری اینحوزه وارد شده و آن را موردکالبد شکافی قرار داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.