Skip to main content

رویکرد ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از تکنیک‌های معتبر و قوی تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد.در این مقاله رویکرد ریاضی به AHP مورد بحث قرار می‌گیرد.در سال‌ 1997 یک محقق بنام‌1جاناتان بارزیلای مدل AHP را فاقد چارچوب صحیح ریاضی‌ برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم‌گیری دانست.در مقاله نقد بارزیلای‌ نسبت به AHP به آن پرداخته است،تشریح شده که عمدتا به شرح زیر می‌باشد. 1)معمولا توابع ارزشی غیر خطی می‌باشند، AHP توابع ارزشی چندگانه را بوسیله‌ نرخ‌های جانشینی ثابتی بوجود می‌آورد که منجر به ایجاد توابع ارزشی چندگانه خطی‌ می‌گردند. 2)در AHP برای جبران فقدان نرخهای جانشینی از برآوردهای نرخ‌های جانشینی‌ استفاده می‌شود،که این برآوردها ممکن است سازگار نباشند.اما نرخهای اصلی‌ جانشینی همیشه سازگار هستند در واقع ضرایب مدل بوسیله روش نرمال‌سازی‌ ماتریس‌ها از نسبتهای وزنی ناسازگار برآورد شده،بدست می‌آیند. 3)در AHP استفاده از روش نرمال‌سازی ماتریس و استانداردسازی بردارهای ضرایب‌ منجر به مدلسازی نادرست می‌گردد و در واقع تجزیه درختی هم ارز ممکن است به‌ دسته‌بندی غیرهم ارز توابع ارزشی منجر شود.

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.