Skip to main content
فهرست مقالات

چند فرهنگ باوری و همبستگی ملی: تأملی انتقادی

نویسنده: ؛

پاييز 1385 - شماره 27 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 93 تا 114)

کلیدواژه ها : تنوع فرهنگی ،اعتماد ،چند فرهنگ گرایی ،همبستگی ملی ،انسجام اجتماعی ،شهروندی

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ ،چندفرهنگ‌باوری ،همبستگی ملی ،سیاست ،اقلیت ،هویت ،تنوع فرهنگی ،انتقاد ،ملی ،فرهنگی ،شهروندی ،انسجام ،جامعه ،انسجام جامعه و همبستگی ملی ،فرهنگ باور و همبستگی ملی ،انسجام اجتماعی و همبستگی ملی ،حوزه عمومی ،انسجام اجتماعی ،دولت ،همبستگی ملی و انسجام اجتماعی ،چندفرهنگی ،اجتماعی ،کارکرد ،قاموس سیاست و مطالعه فرهنگی ،تفاوت ،سیاسی ،موضوع ،حق ،گروه قومی ،موضوع انسجام اجتماعی

تنوع فرهنگی واقعیت کهن جوامع بشری است؛ اما ایدئولوژی، گفتمان و سیاست چند فرهنگ باوری موضوعی فاقد قدمت است که خاستگاه زمانی آن دهه 1970.م و آغازگاه مکانی آن آمریکای شمالی، استرالیا و سپس اروپای غربی می باشد. این آموزه فکری و راهنمای سیاستگذاری اگرچه با تاخیر پای در قاموس سیاست و مطالعات فرهنگی نهاد؛ اما به دلیل ارتباط وثیق با موضوعاتی چون جهانی شدن، شهروندی، اقلیت ها، سیاست گذاری عمومی، جنبش های نوین اجتماعی، ملت سازی و از همه مهمتر موضوع هویت، انسجام جامعه ای و همبستگی ملی، با شتاب فزاینده ای در کانون توجه متفکران و سیاستمداران قرار گرفته است. چند فرهنگ باوری به معنای به رسمیت شناختن «تفاوت» و احترام به تنوع فرهنگی در حوزه عمومی به عنوان جزء مشروع و مطلوب جوامع، با موضوع انسجام اجتماعی و همبستگی ملی رابطه نزدیکی دارد. هدف این مقاله رویکردی انتقادی به این ارتباط است. بدین منظور پس از بررسی معناشناختی چند فرهنگ باوری و مطالعه عوامل موثر در گسترش آن، به بررسی نسبت چند فرهنگ باوری و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی پرداخته و ضمن اذعان به وجود برخی آثار و پیامدهای مثبت چند فرهنگی از یک سو، و چند بعدی بودن انتقادات وارده بر این نظام فکری از سوی دیگر، فقط کارکرد ضد انسجامی آن را مورد مداقه قرار داده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.