Skip to main content
فهرست مقالات

بحثی تحلیلی درباره شناخت قضیه و برخی مطالب مربوط به آن

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : صدق و کذب ،کذب ،قضیهء ،ذهنی ،منطق مظفر ،تکذیب ،درخت سبز ،مطلب ،تعریف قضیه ،تصدیق و تکذیب ،وقوع ،مظفر ،قضیهء ذهنی ،تصور و تصدیق ،موضوع و محمول ،مفاد قضیه ،یتبعه حکم صدق ،تعریف به صدق ،کذب از اعراض ذاتی ،الفاظ ذهنی ،شرح منظومهء منطق ،قول جازم ،موصوف و صفت ،قضیهء ذهنی مفهومی ،اعتقاد و حکم ،حکم به تحقق ،شرح شمسیه ،تشکیل قضیه ،رسالهء تصور و تصدیق ،صفت می‌باشد

از آن‌جا که قضیه-که یکی از موضوعات مهم علم منطق می‌باشد-مورد بحث‌ و مناقشهء بسیار واقع شده و آراء و انظار مختلفی،هم در مورد خود قضیه،که چیست و چگونه‌ یک قضیه پدید می‌آید،و هم دربارهء مطالب و احکام مربوط به آن،ابراز گردیده‌ است-نویسنده در صدد بررسی و تحقیق آنها،با تجزیه و تحلیلی جدید بر آمده است. در این مقاله مخصوصا نویسنده پس از این بحث که قضیه مربوط به عالم ذهن‌ می‌باشد،با یک مقدمهء توجیهی-که در آن کار ذهن را در ارتباط با قضیه بیان داشته، خصوصیات ذهن را در این ارتباط شرح داده است-:،خواننده را آماده دریافت و پذیرش مطالب ارائه شده بعدی می‌نماید. سپس،بیان نموده که در پیدایش و به وجود آمدن یک قضیه چه مراحلی طی‌ می‌شود.پس از آن،سه مطلب عمده مربوط به قضیه را در سه مبحث مورد دقت قرار داده و شرح داده است. مبحث اول-تشکیل قضیه:در این مبحث روشن شده که قضیه-اعم از موجبه‌ و سالبه-بدون اعتقاد و حکم تشکیل نمی‌شود.و در آخر مبحث هفت مطلب(یا نکتهء)مهم ذکر شده است. مبحث دوم-مفاد قضیه:در این مبحث بیان و استدلال شده که مفاد قضیه‌ تصور واقعیت به صورت یک موصوف و صفت می‌باشد. مبحث سوم-تعریف قضیه:در این مبحث نخست تعریفی از خود نویسنده، برای قضیه-با استفاده از مباحث قبلی ارائه شده،سپس در جهت بیان امتیاز این تعریف، تعاریف دیگر از منطقیان مشهور ذکر گردیده و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.