Skip to main content
فهرست مقالات

فهلویات لری

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : لری، قطعه، اشعار، نسخهء موزهء قونیه، معنی، موران، اژ، خور، گیتی، نسخهء موزهء قونیه از بابا، قطعهء، سوم‌شخص مفرد، مجلس، اشعار موزهء قونیه، مفرد ماضی، هنی، بیگانه، اشعار نسخهء مجلس، مخفف، موران زار اواخورد، مفرد مضارع، نسخهء مجلس، صحیح، دال اژ کار، کشت و موران زار، قطعهء دوم، بزبان لری، بابا طاهر، قطعهء دوم بابا، موری اتخود مورجی آن‌میان دست

خلاصه ماشینی: "nam -را مخفف«راه»+ن«نفی»+م«ضمیر») (24)- ez?na?va -(اژ-«اش»ضمیر مفرد غایب+ناوه)-ناوه‌اش،ناحیه‌اش‌ (و اگر«ازناوه»صحیح باشد نام ناحیه‌ایست در همدان (25)- kattim -(مخفف«کفتیم»)-اول شخص مضارع جمع از فعل( kattiyan - کفتین)-بیافتیم (26)- beyba?ra -(ب+ای«یک»+باره)-بیگباره (27)- la?va -دلربائی و دلفریبی و مجازا بر معشوق استعمال میشود-(در کردی نیز بهمین معنی آمده) (28)- hani -در لهجه‌های غرب و شمال غرب کلمهء«هنی»بمعنی«هنوز»و «دوباره»و«دیگر»بکار میرود و در اینجا معنی اول مراد است و در شعر دوم همین قطعه‌ بمعنی اخیر نیز بکار رفته (29)- ramma?n -(رم+آن«حالت»)-رمنده،گریزنده(صفت برای‌ آسمان آورده است) (30)- ha?zido -(ها-هست+«زی»مخفف«از این»+دو)-هست از این دو.... (31)- jina?n -(جین+آن جمع)-زینان از اینان (32)- alef -کلمهء الف در اشعار عرفا غالبا بخدا اطلاق میشود و در اینجا نیز مقصود خداست (33)-مقصود از«کاف»و«نون»کلمهء«کن»و اشاره است بآیهء و و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون (34)- ha?ma?n -هموار و صاف-(«هامان گهان»کنایه از آسمان است) (35)- adsa?t -(سوم شخص مفرد ماضی استمراری از فعل«ساتن»بمعنی‌ «ساختن»)-میساخت (36)- ar -گر(انداجه‌ار-اندازه‌گر) (36)مکرر- ves?a?nom -(دوم شخص مفرد مضارع از فعل ves?a?ndan - افشاندن)-فشانم (37)- tu?la -شاخه(در کردی نیز بهمین معنی آمده) (38)- vadir -وزیر؟-در اشعار لری قراینی در دست است که نشان میدهد در مواردی«ز»به«د»تبدیل شده (39)- car 8 -نوعی از مرغ شکاری و آنرا«چرخ»گویند (40)- ta?ve s?on -(تاو+شن«شدن»)-شوق رفتن (41)- vadzineha?ri -بدعهدی (42)- vida?dxa?ri -بیدادکشی،خواری (43)- tehra -تیره(در اوستا tehra ) (44)- xor -که در این‌جا بمناسبت قافیه xar تلفظ میشود در لری بدو معنی آمده:خورشید،خوش-و در این اشعار بهردو معنی بکار رفته (45)- vaze?"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.