Skip to main content
فهرست مقالات

فهلویات لری

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : لری، قطعه، اشعار، نسخهء موزهء قونیه، معنی، اژ، گیتی، نسخهء موزهء قونیه از بابا، سوم‌شخص مفرد، مجلس

خلاصه ماشینی:

"nam -را مخفف«راه»+ن«نفی»+م«ضمیر») (24)- ez?na?va -(اژ-«اش»ضمیر مفرد غایب+ناوه)-ناوه‌اش،ناحیه‌اش‌ (و اگر«ازناوه»صحیح باشد نام ناحیه‌ایست در همدان (25)- kattim -(مخفف«کفتیم»)-اول شخص مضارع جمع از فعل( kattiyan - کفتین)-بیافتیم (26)- beyba?ra -(ب+ای«یک»+باره)-بیگباره (27)- la?va -دلربائی و دلفریبی و مجازا بر معشوق استعمال میشود-(در کردی نیز بهمین معنی آمده) (28)- hani -در لهجه‌های غرب و شمال غرب کلمهء«هنی»بمعنی«هنوز»و «دوباره»و«دیگر»بکار میرود و در اینجا معنی اول مراد است و در شعر دوم همین قطعه‌ بمعنی اخیر نیز بکار رفته (29)- ramma?n -(رم+آن«حالت»)-رمنده،گریزنده(صفت برای‌ آسمان آورده است) (30)- ha?zido -(ها-هست+«زی»مخفف«از این»+دو)-هست از این دو.... (31)- jina?n -(جین+آن جمع)-زینان از اینان (32)- alef -کلمهء الف در اشعار عرفا غالبا بخدا اطلاق میشود و در اینجا نیز مقصود خداست (33)-مقصود از«کاف»و«نون»کلمهء«کن»و اشاره است بآیهء و و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون (34)- ha?ma?n -هموار و صاف-(«هامان گهان»کنایه از آسمان است) (35)- adsa?t -(سوم شخص مفرد ماضی استمراری از فعل«ساتن»بمعنی‌ «ساختن»)-میساخت (36)- ar -گر(انداجه‌ار-اندازه‌گر) (36)مکرر- ves?a?nom -(دوم شخص مفرد مضارع از فعل ves?a?ndan - افشاندن)-فشانم (37)- tu?la -شاخه(در کردی نیز بهمین معنی آمده) (38)- vadir -وزیر؟-در اشعار لری قراینی در دست است که نشان میدهد در مواردی«ز»به«د»تبدیل شده (39)- car 8 -نوعی از مرغ شکاری و آنرا«چرخ»گویند (40)- ta?ve s?on -(تاو+شن«شدن»)-شوق رفتن (41)- vadzineha?ri -بدعهدی (42)- vida?dxa?ri -بیدادکشی،خواری (43)- tehra -تیره(در اوستا tehra ) (44)- xor -که در این‌جا بمناسبت قافیه xar تلفظ میشود در لری بدو معنی آمده:خورشید،خوش-و در این اشعار بهردو معنی بکار رفته (45)- vaze?"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.