Skip to main content
فهرست مقالات

از برکت وجود علی (ع) می نویسم

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 19 تا 21)

خلاصه ماشینی:

"اگر بخواهم صادقانه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) من اطلاع دارم کسانی که‌ برای ساختن حرم امام رضا(ع) و حرم حضرت علی(ع)فعالیت‌ داشتند موقع قرار دادن هر آجر آن را می‌بوسیدند و گریه‌ می‌کردند بگویم،در واقع دیدگاه من اکنون نسبت به آن زمان هیچ‌ تغییری نیافته وعلی(ع)را هنمانگونه می‌بینیم که در آن‌ موقع می‌دیدم. در مورد کارهایی که خودم در رابطه با این بخش انجام‌ می‌دهم،باید بگویم خلق اثر مربوط به حضرت علی(ع)برایم‌ جنبه عبادت پیدا می‌کند و دیگر جنبه‌های هنری خیلی برایم‌ مطرح نیست. *آیا می‌توان پدیده‌ای چون شخصیت حضرت‌ علی(ع)را در هنر کاربردی مثل هنر معماری جستجو کرد؟ در خطوط کوفی و خطوط معماری مثل کوفی بنایی و (به تصویر صفحه مراجعه شود) آن کوفی که با ترکیب آجر نوشته می‌شود،نام علی(ع)به کار برده شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در اثری که‌ «عشق»به علی(ع)نباشد، آن اثر از روح کمتری‌ برخوردار است بطور کلی گمان می‌کنم،دیگران بهتر می‌توانند در مورد آثار هنرمند نظر بدهند و قضاوت کنند."

صفحه:
از 19 تا 21