Skip to main content
فهرست مقالات

شعر امام علی (ع) و پیشینه تدوین سروده های او از آغاز تا امروز

نویسنده:

(1 صفحه - از 48 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : شعر، امام، شعر امام علی، امام علی ( ع )، دیوان، رجزی، انشا، تمثل، سخن، ادب

خلاصه ماشینی:

"لیک،شعر و شاعری با همهء نقش‌ رسانه‌ای و اهمیتی که در پیکارهای آغاز اسلام داشته، و با آن که پیامبر گرامی اسلام شعر نیکو را می‌ستوده و برخی سرایندگان را نواخته است،باز،این‌گونه از سخن، به ویژه در هنگامهء نزول قرآن کریم و درخشش آیه‌های‌ آسمانی،رنگ جاهلی‌اش را باخته بوده و در پایه‌ای از ارزش نبوده است که انگیزهء امام در سرودن شاعرانه‌ باشد،به گونه‌ای که شعر او همانند نثرش در نهج البلاغه، چنان و چندان باشد که حضرت را در شمار سرایندگان‌ رسمی تاریخ ادب تازی درآورد. این نکته و نیز سخنانی مانند سخن سعید مسیب نشان می‌دهد که حضرت به هر حال با سرودن‌ شعر بیگانه نبوده‌اند و گهگاه،به مناسبت‌هایی،فزون‌ بر رجزهای میدان جنگ،چکامه‌هایی سروده‌اند که مایهء اصلی تدوین دیوانی از امام شده است. در آغاز شرح خود سخنی دارد که دربارهء دیوان امام سخنی دلپذیر و استوار است،بدین معنی:اگر چه دانسته نیست که‌ همهء این شعرها از آن علی باشد،ولی اگر بیتی از آن نیز از او باشد،برای من بسنده است."

صفحه:
از 48 تا 48