Skip to main content
فهرست مقالات

شعر امام علی (ع) و پیشینه تدوین سروده های او از آغاز تا امروز

نویسنده:

(1 صفحه - از 48 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : شعر ،امام ،شعر امام علی ،امام علی ( ع ) ،سروده‌های ،دیوان ،رجزی ،انشا ،تمثل ،سخن ،ادب ،قول و تمثل امام نام ،نظم ،سید رضی ،معنی ،منسوب ،رجزی شعری ،پیشینه تدوین ،ابو القاسم امامی ،سخن میبدی ،شعرهای منسوب به امام‌اند ،نقل ،حال با سرودن شعر ،شعر امرؤ القیس شاعر ،دیوان امام ،امام ( ع ،دیوان منسوب به علی ،دوستداران امام ،سرودن ،تدوین دیوانی از امام

خلاصه ماشینی:

"لیک،شعر و شاعری با همهء نقش‌ رسانه‌ای و اهمیتی که در پیکارهای آغاز اسلام داشته، و با آن که پیامبر گرامی اسلام شعر نیکو را می‌ستوده و برخی سرایندگان را نواخته است،باز،این‌گونه از سخن، به ویژه در هنگامهء نزول قرآن کریم و درخشش آیه‌های‌ آسمانی،رنگ جاهلی‌اش را باخته بوده و در پایه‌ای از ارزش نبوده است که انگیزهء امام در سرودن شاعرانه‌ باشد،به گونه‌ای که شعر او همانند نثرش در نهج البلاغه، چنان و چندان باشد که حضرت را در شمار سرایندگان‌ رسمی تاریخ ادب تازی درآورد. این نکته و نیز سخنانی مانند سخن سعید مسیب نشان می‌دهد که حضرت به هر حال با سرودن‌ شعر بیگانه نبوده‌اند و گهگاه،به مناسبت‌هایی،فزون‌ بر رجزهای میدان جنگ،چکامه‌هایی سروده‌اند که مایهء اصلی تدوین دیوانی از امام شده است. در آغاز شرح خود سخنی دارد که دربارهء دیوان امام سخنی دلپذیر و استوار است،بدین معنی:اگر چه دانسته نیست که‌ همهء این شعرها از آن علی باشد،ولی اگر بیتی از آن نیز از او باشد،برای من بسنده است."

صفحه:
از 48 تا 48