Skip to main content
فهرست مقالات

گنجینه/ خبر بزرگ چگونه آمد؟

(1 صفحه - از 38 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،گنجینه ،شب قدر ،فرود ،لوح محفوظ ،آسمان دنیا فرود ،جبرئیل ،روایت ،ماه رمضان ،لوح محفوظ به آسمان دنیا ،شب قدر در ماه رمضان ،قرآن شب قدر در ماه ،بیهقی ،آسمان دنیا ،ماه رمضان به آسمان دنیا ،قرآن از لوح محفوظ ،شب قدر قسمت به قسمت ،قسمت ،نزول قرآن ،کتاب ،آسمان دنیا نازل ،خداوند ،بن جبیر از ابن‌عباس روایت ،علوم قرآنی ،شب قدر سال ،حکایت ،قرآن در شب قدر ،فرود آمدن قرآن در شب ،قدر به آسمان دنیا ،بیست شب

خلاصه ماشینی:

"(سند تمام‌ این روایات صحیح است) طبرانی از باب دیگری از ابن عباس روایت کرده که گفت:قرآن شب قدر در ماه رمضان‌ به آسمان دنیا به‌طور مجموع نازل شده،سپس به‌طور پراکنده فرود آمد. ابن کثیر گفته است:«ابن سخن را که رازی به عنوان احتمال ذکر کرده،قرطبی از مقاتل بن حیان نقل نموده و حکایت اجماع کرده به اینکه قرآن به‌طور کامل از لوح محفوظ به بیت العزه در آسمان نازل گردیده است». قولی که ماوردی حکایت کرده،ابن ابی حاتم‌ از طریق ضحاک از ابن عباس روایت کرده است که گفت:«قرآن به‌طور کامل از نزد خداوند متعال از لوح محفوظ به سفیران کرام الکاتبین نازل شد در آسمان دنیا،پس آن‌ سفیران آن را بر جبرئیل در بیست شب قسمت قسمت می‌کردند و جبرئیل بر پیغمبر(ص)در بیست شب قدر قسمت به قسمت می‌آورد."

صفحه:
از 38 تا 38