Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر و مفسران/ پانزده شرط تفسیر

(1 صفحه - از 39 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : تفسیر ،قرآن ،تفسیر و مفسران ،فقه ،شناخت ،احادیثی ،معنی ،لغت ،مجمل ،علم ،اختلاف ،تفسیر قرآن اختلاف ،جایز ،نحو ،پانزده شرط ،تفسیر به‌مقتضای از معنی ،مفسران پانزده ،سخن ،شرط تفسیر ،قرآن به‌قصد تفسیر ،پیامبر ( ص ) ،تغییر ،تعالی جایز ،زیرا‌که ،نزول معنی ،گرفتن مطلق لغت ،اثر تغییر و اختلاف ،آثار ،قرآن جستجو ،قرآن سخن

خلاصه ماشینی:

"تفسیر و مفسران‌ پانزده‌ شرط تفسیر علما گفته‌اند:هرکس بخواهد کتاب عزیز(قرآن)را تفسیر کند،اول باید آن را از خود قرآن‌ جستجو نماید،که هر جای آن مجمل است در جای دیگر تفسیر شده و هرچه مختصر آمده در جای‌ دیگر آن توضیح و گسترش یافته است. زرکشی در«البرهان»گفته:برای کسی که در قرآن به قصد تفسیر نظر می‌کند،منابع و ماخذ بسیاری هست که عمده آنها این چهار تا است: اول:نقل از پیامبر(ص)که راه هموار و راست است،ولی باید از احادیث ضعیف و جعلی احتراز کرد. و بعضی گفته‌اند:مردم درباره تفسیر قرآن اختلاف کرده‌اند که آیا برای هرکسی جایز است در آن غوطه‌ور شود؟ عده‌ای گفته‌اند:برای هیچ‌کس جایز نیست چیزی از قرآن را تفسیر کند،هرچند که عالم و ادیب،و در شناخت دلایل و فقه و نحو و اخبار و آثار تسلط داشته باشد،و بیش از این برایش نیست‌ که به آنچه از پیامبر(ص)روایت شده بسنده نماید. عده‌ای دیگر گفته‌اند:علومی که مفسر به آنها نیاز دارد پانزده علم است: یکم:لغت،که شرح مفردات الفاظ و مدلولات آنها از لحاظ وضع با آن شناخته می‌شود."

صفحه:
از 39 تا 39