Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه های کهن قرآن گنجینه گرانقدر زبان ملی

مصاحبه شونده: ؛

تير 1379 - شماره 13 (5 صفحه - از 28 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی ،ترجمه‌های قرآن ،ترجمه‌های کهن قرآن ،ترجمه تفسیر طبری ،تفسیر طبری ،ماوراءالنهر ،ترجمه‌های کهن ،قرآنی ،طبری ،متون فارسی ،ترجمه تفسیر ،قدیم ،واژگانی ،حوزه ماوراءالنهر ،حوزه‌های زبانی ،معاصر ،ترجمه‌های قرآنی ،فرهنگ‌های فارسی ،زبان فارسی ندارید ،ترجمه‌های قدیم ،حوزه‌های جغرافیایی ،گونه‌های زبانی ،اسلام به ایران ،قدیم استفاده ،ترجمه‌های معاصر ،فارسی ندارید ،استفاده کرده‌اند ،استفاده می‌کنند

صفحه:
از 28 تا 32