Skip to main content
فهرست مقالات

خلق و خوی قرآنی، بهترین امر به معروف و نهی از منکر است

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، ستاد عالی کانونهای فرهنگی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، فعالیت‌های قرآنی کانون مساجد، مربیان، اسلامی، فرهنگ قرآنی، قرائت قرآن، آموزش، فعالیت کانونهای فرهنگی هنری، فعالیتهای آموزشی ستاد عالی، فعالیتهای قرآنی، جامعه، تبلیغات اسلامی فعالیتهای تبلیغی، خلق و خوی قرآنی، مردم، برنامه، فعالیتهای قرآنی در شبستان مساجد، پشتیبانی، کتاب، خوی قرآنی بهترین، زمینه علوم قرآنی، بهترین امر، دبیر ستاد عالی، نوجوانان و جوانان، تشکیل مجالس قرائت قرآن، قرائت قرآن در مساجد، کانونهای فرهنگی‌هنری مساجد، طرح، ضعف

خلاصه ماشینی: "گفتگوی ما را با وی پیش رو دارید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) *با توجه به فعالیتهای شما در زمینه علوم قرآنی، جایگاه قرآن و توجه به آنرا در جامعه خودمان چگونه‌ ارزیابی می‌کنید؟ جایگاه قرآن در نظام اسلامی و از نظر علمی و مسؤولان یک جایگاه رفیع و بلند مرتبه‌ای دارد و خیلی نسبت به آن احترام و توجه می‌شود و از آنجا که قرآن یک کتاب علمی و کتاب هدایت است،با این همه آن‌گونه که انتظار می‌رود در جامعه ما مورد کاربرد اصناف و افراد مختلف قرار نمی‌گیرد،نظر من این است که صرف احترام کفایت نمی‌کند و ما باید به قرآن توجه بیشتری داشته باشیم."

صفحه:
از 10 تا 11