Skip to main content
فهرست مقالات

گنجینه

(1 صفحه - از 40 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،گنجینه ،خط ،نگارش قرآن ،تفسیر ،خط کوفی ،خط نسخ ،هجری ،زیبایی ،نگارش قرآن با خط نسخ ،خط نستعلیق ،ادبی ،خطاط ،اسلوب نگارش ادبی ،فارسی ،خط نسخ نگارش ،اسلوب نگارشی قرآنهای ،خطاطان فارسی‌زبان در نگارش قرآن ،علوم قرآنی گردآوری و نگارش ،بخش نامی زیباتر ،شیوه‌های نگارشی زیبا ،نگارش قرآن استفاده ،ترجمه‌ها و اسلوب نگارش ،شیوه و اسلوب نگارشی ،قرن چهارم هجری ،قرآن و زیبایی خط ،خطوط تکاملی در نگارش قرآن ،نگارش قرآن با مراحل زیبا ،قرن هفتم هجری ،قرآن استفاده و زوایای حروف

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) قرآن،سر تحولات بلاغی تفاسیری که از قرآن کریم شده بسیار زیاد و باارزش هستند،تعدادی از این تفسیرها با ذوق ادبی نویسندگان آمیخته شده و تحولی شگرف را در ادبیات معاصر خود ایجاد کرده‌اند،ذکر این نکته لازم است که در این تفاسیر نه تنها برجنبه حفظ مفاهیم و معانی آیات تاکیده شده است،که روی ترجمه‌ها و اسلوب نگارش ادبی هم دقت فراوانی لحاظ گردیده. اما خط کوفی که عموما تا قرن سوم هجری برای نگارش قرآن از آن‌ استفاده می‌شد،در اوایل قرن چهارم جای خود را به خط نسخ داد و محمد بن‌ علی بن الحسین معروف به«ابن مقلد»نخستین خطاط نسخ نویس بود که دو بار قرآن را به صورت کامل با خط نسخ نگارش کرد. همچنین در دوران تیموریان که‌ مینیاتور و تذهیب به اوج زیبایی و لطافت خود رسیده بود،خط نستعلیق توسط میر علی تبریزی ابداع شد و متون دینی و نگارش قرآن بعد از آن به وسیله خط نستعلیق که ترکیبی است از خط تعلیق و نسخ در ایران رواج یافت."

صفحه:
از 40 تا 40