Skip to main content
فهرست مقالات

در دانشگاه ها فضای تحقیقات قرآنی را فراهم کنیم

مصاحبه شونده: ؛

تير 1379 - شماره 16 (4 صفحه - از 28 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ،جهاد دانشگاهی ،دبیرخانه فعالیتهای قرآنی دانشگاهها ،فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی ،دبیرخانه فعالیتهای قرآنی ،فضای تحقیقات قرآنی ،قرآن کریم ،فعالیتهای قرآنی ،دبیرخانه فعالیتهای قرآنی جهاد ،جشنواره قرآنی دانشجویان ،فعالیتهای قرآنی دانشگاهها ،دانشگاهی ،دبیرخانه ،جشنواره قرآنی ،پژوهش‌های قرآنی ،جهاد دانشگاهی در زمینه ،علوم قرآنی ،مسابقات قرآن دانشجویان ،دانش‌جویی در زمینه علوم ،زمینه فعالیتهای قرآنی ،برگزاری جشنواره قرآنی ،قرآنی دانشگاهها ،مسابقات قرآن ،برگزاری نمایشگاه ،زمینه علوم قرآنی ،قرآنی دانشجویان ،فعالیتهای قرآنی دانشجویان ،رشته‌های علوم قرآنی ،پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویان ،پایان‌نامه‌های قرآنی

صفحه:
از 28 تا 31