Skip to main content
فهرست مقالات

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاهها کدامند؟

تير 1379 - شماره 16 (2 صفحه - از 30 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : جهاد دانشگاهی ،قرآنی ،قرآن کریم ،جشنواره قرآنی دانشجویان ،دانشگاهی ،فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی ،جشنواره قرآنی ،دانشجویان سراسر کشور ،مسابقات قرآن دانشجویان ،فعالیتهای قرآنی ،پژوهش‌های قرآنی ،برگزاری جشنواره قرآنی ،برگزاری نمایشگاه ،فعالیتهای قرآنی دانشگاهها ،زمینه علوم قرآنی ،مسابقات قرآن ،علوم قرآنی ،مفاهیم قرآن کریم ،رایانه‌ای ،قرآنی دانشجویان ،کانونهای قرآن دانشجویان ،فعالیتهای رایانه‌ای ،پژوهشی ،آموزش عمومی ،پایان‌نامه‌های قرآنی دانشگاهها ،کانونهای قرآن ،قرآنی دانشگاهها ،دبیرخانه فعالیتهای قرآنی ،مراکز دانشگاهی ،فعالیتهای پژوهشی

صفحه:
از 30 تا 31