Skip to main content
فهرست مقالات

؟بچه های قرآنی فراموش شده اند...

مرداد 1379 - شماره 19 (4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ،قرآن کریم ،بچه‌های قرآنی ،آموزش و پرورش ،دار القرآن ،مراکز دار القرآن ،دار القرآنها ،اداره آموزش و پرورش ،دار القرآن کریم ،کریم ،تجوید ،القرآنها ،روخوانی ،بچه‌های علاقه‌مند به قرآن ،حفظ دو جزء ،القرآن کریم ،مراکز دار ،نیروهای قرآنی ،آموزش مفاهیم ،مرکز دار القرآن ،اداره آموزش ،حفظ دو ،شورای عالی آموزش ،عالی آموزش ،مرکز دار ،قرار گیرد

صفحه:
از 17 تا 20