Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشت/ وداع با سازماندهی جدا بافتگی!

(1 صفحه - از 4 تا 4)

خلاصه ماشینی:

"یادداشت‌ وداع با سازماندهی‌ جدابافتگی پیوند دادن فعالیت‌های قرآنی به بخش‌های دیگر حیات فرهنگی و اجتماعی کشور نیازمند وداع با سازماندهی جدا بافتگی است. متاسفانه برخی از فعالیتهای قرآنی به نحوی سازماندهی می‌شود که فاقد یکی از این دو ارتباط و گاه فاقد هر دو نوع‌ ارتباط یعنی انزوای کامل است. در حالی‌که بسیاری از فعالان حوزه فرهنگ و هنر دارای روابط روشن و تعریف شده‌ای با سایرین هستند،فعالان‌ امور قرآنی مثلا حافظان یا قاریان قرآن دارای جایگاه تعریف شده‌ای نسبت به سایر فعالان فرهنگی نیستند و امکان‌ ادامه فعالیت اجتماعی آنها تنها بر پایه احترام و اعتبار ارزشی آنها در جامعه وجود دارد. نمونه بارز این وضعیت در نظر نگرفتن امتیازات‌ و حقوق رسمی و تعریف شده برای حافظان و قاریان قرآن در عرصه فعالیتهای فرهنگی و اقتصاد و حقوق فرهنگی‌ است."

صفحه:
از 4 تا 4