Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش اصلی/ فراگیری تفسیر قرآن در کنار فقه و اصول ضروری است

مصاحبه شونده: ؛

شهريور 1379 - شماره 24 (3 صفحه - از 15 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : تفسیر قرآن ،مرکز آموزش تخصصی تفسیر ،علوم قرآن ،مراکز آموزش تخصصی تفسیر ،تفسیر و علوم قرآن ،آموزش تخصصی تفسیر ،آموزش تخصصی ،قرآن‌پژوهان ،واحد پاسخ به پرسش‌های ،مراکز آموزش عالی ،مرکز آموزش تخصصی ،پاسخ به پرسش‌های قرآنی ،قم ،حوزه علمیه ،فقه و اصول ،حوزوی ،آموزش عالی ،مرکز آموزش ،علمیه ،مراکز آموزش ،قرآنی ،تخصصی تفسیر ،مراکز تخصصی ،حوزهء علمیه قم ،عالی ،تحصیلی ،علمیه قم ،تصویب ،سال تحصیلی ،معاونت پژوهش

صفحه:
از 15 تا 17