Skip to main content
فهرست مقالات

کتب و نشریات

(4 صفحه - از 27 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، اخلاق، فقه، کتاب، قرآن کریم، آیات اخلاقی قرآن کریم، احکام، روش حفظ قرآن استاد شهریار، اسلام، فقر و غنا

خلاصه ماشینی:

"مثلا بحث صیانت قرآن و جواز نسخ و مکی و مدنی و علم قرائت از مباحث نظری‌ و بنیادی است که در علوم قرآن مورد توجه قرار گرفته و تأثیر چشمگیر در فهم و استنباط احکام دارد،چنانچه بحث اسباب نزول و فضاشناسی تاریخی تشریع احکام و موارد نسخ‌ و موارد اختلاف قراءات از مباحثی است که در سرنوشت یک حکم قرآنی تأثیر بسزایی‌ دارد و لذا از حوزه‌های مشترک این دو علم به حساب می‌آید. به همین دلیل این دانش فربهی لازم را پیدا نکرده‌ و آنچه در این مسیر طی شده در زمینهء فهم فقهی خود آیات بوده تا استخراج اصول و قواعد آن و در صورتی می‌تواند راه کمال را بپیماید و فراز و نشیبها و خرده‌بینیهای رایج‌ را پشت سر بگذارد که بتواند حوزه‌های جدیدی را درنوردد و مباحث نوینی چون‌ هرمنوتیک،فلسفه فقه،زبان دین،قلمرو دین،علم تاریخ‌نگاری و فلسفه زبان را برای‌ فهم نصوص و دهها بحث جدید نظری وارد حوزه بحثهای مقدماتی خود کند،چنانکه‌ در ظرف استنباط افزون بر وارد کردن موضوعات جدید فقهی،به چارچوب و قواعد عام احکام بپردازد و این هدف عملی نمی‌گردد مگر اینکه راه‌کارهای زیر را معین کند. 5-منقح کردن قضایایی از علوم قرآن‌که به کار فقه‌پژوهی قرآنی می‌آید مانند اینکه آیا می‌توان از قصه‌های قرآن استنباط حکم کرد؟آیا می‌توان از مثلها و قسم‌های‌ قرآن احکام فقهی به دست آورد به تقطیع فرازهای قرآن برای استنباط حکم جایز است و اصولا نقش سیاق در این میدان تا چه حدی است،احکام شرایع پیشین‌ در صورتی که دلیل بر نسخ آنها نباشد تا چه حدی برای ما حجت است،آیاتی که به‌ حوادث طبیعی و آفرینش جهان اشاره دارد،آیا در فقه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟ 6-یکی از بحثهای نظری آیات الاحکام،استفاده از نگرشهای مکی قرآن نسبت‌ به مسایل اجتماعی است."

صفحه:
از 27 تا 30