Skip to main content
فهرست مقالات

پرتوی از قرآن چگونه تابید

نویسنده:

(2 صفحه - از 40 تا 41)

خلاصه ماشینی:

"همین ترکیب و هماهنگی کلمات با یکدیگر و با معانی،و نمایاندن صورت و واقعیت مقصود است که قرآن را مانند وجود و ترکیب موجودات و نمودار شدن در صور گوناگون در آفرینش معجزه ساخته، چنانکه مانند ترکیب عناصر طبیعی،اگر کلمه‌ای را تبدیل به کلمهء مرادف آن نماییم، یا حرفی را از جای خود برداریم،یا فصل و وصل و وقف و حرکت و اوج و حضیض و ایقاع کلمات را رعایت نشود،در نظم و هماهنگی و رساندن معنا و مقصد و مقصود،اختلال پیش می‌آید(پرتوی 3/3-ذیل تفسیر سوره نبأ)و در تفسیر آیهء «الم‌ نجعل الارض مهادا» می‌نویسد: این آیه با استفهام تقریری،اذهان را به اندیشه و اقرار بدین حقیقت که زمین‌ محل پرورش انسان است،برمی‌انگیزد(همان 9/3)."

صفحه:
از 40 تا 41