Skip to main content
فهرست مقالات

نزول آیات و تفسیر قرآن از منظر آیت الله طالقانی

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، نزول آیات و تفسیر قرآن، تفسیر، هدایت، رأی، مفسرین، نور، وحی، آیات قرآن، قرائت

خلاصه ماشینی:

"نخستین آیاتی که در غار حراء بر رسول اکرم(ص)نازل شد آیات اول سورهء «اقرء»بوده(بعضی سورهء فاتحه را از این جهت که در نماز قرائت آن واجب است‌ اولین آیات شمرده‌اند)سپس سورهء مدثر و مزمل یا آیاتی از آن،آنگاه پس از مدت‌ سه سال و نیم که وحی قطع شد،سوره‌های«الضحی»و«انشراح» پرتو افکند،پس از آن سوره‌های کوتاه با بلاغت خاص و معانی فشرده و بیان اصول‌ توحید و راه و روش دعوت و نمایاندن عاقبت آن،و اعلام تحول عمومی جهان،و بقاء انسان و تبدیل و تکمیل نشئه‌ها و ظهور جزاء اعمال و اسرار درونی،پی در پی‌ نازل شد،این آیات با قدرت تکان‌دهنده‌ای در قلب‌های مردم فطری نفوذ می‌کرد و چشمهای عقول آنها را باز می‌نمود و پرده‌های شرک و اوهام را از برابر دیدشان‌ برکنار می‌زد تا قدرت خدای بزرگ و ظهور آیاتش را در سراسر عالم بنگرند،و به‌ عکس آنچه می‌پنداشتند به بقاء خود و فناء جهان معتقد شوند. از اوایل دولت عباسیان انواع کتب علمی‌ و فلسفی یونان و روم به عربی ترجمه شد و افکار آمادهء مسلمانان را به بحث و تحقیق در این مطالب تازه مشغول ساخت،علاوه بر اختلاف سابقه‌داری که دربارهء امامت و زعامت بود اختلافاتی دربارهء صفات مبدأ،چگونگی معاد،وحی،نبوت،جبر و تفویض،قدم و حدوث قرآن و فقه،درگرفت،تا آنجا که مذاهب مختلف پدید آمد و علم کلام تدوین یافت هر فرقه و پیروان هر مذهبی برای اثبات نظر خود و محکوم کردن مخالف به قرآن تمسک جست و آیات را مطابق رأی خود تفسیر و تأویل نمود،مکتب دیگری که در میان زد و خورد آراء و عقاید باز شد طریقهء عرفان‌ و تصوف و کشف و شهود بود،پیروان این مکتب چون بظواهر لغات و تعبیرات مقید نبودند با ذوق خود راه تأویلات بی دلیل و منطق را پیش گرفتند."

صفحه:
از 42 تا 44