Skip to main content
فهرست مقالات

در حفظ آیات قرآن نباید شتابزده عمل کرد

مصاحبه شونده: ؛

آبان 1379 - شماره 31 (2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : قرآن کریم ،آیات قرآن ،حفظ قرآن ،قرائت قرآن ،حافظ کل قرآن ،حفظ قرآن در کشور ،حافظ قرآن ،تجوید ،قرائت قرآن کریم ،حفظ و قرائت قرآن ،مسابقات بین‌المللی قرآن ،شیوه‌های حفظ قرآن ،تجوید در حفظ ،مسابقات بین‌المللی ،کل قرآن ،قرآنی ،برگزاری مسابقات قرآن ،حفظ کل قرآن ،مسابقات قرآن ،قرآن در کشور ،رشته حفظ ،عربستان ،حافظ کل ،برگزاری مسابقات ،داوری مسابقات ،مسابقات قرآنی ،بین‌المللی قرآن ،موثر ،جلسات استاد ،کریم شرکت می‌کنند

صفحه:
از 34 تا 35