Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه اول/ بار امانت بر شانه های ناتوان انسان

(1 صفحه - از 2 تا 2)

خلاصه ماشینی:

"امانت را به آسمانهای افراشته و زمینهای‌ گسترده،و کوههای بلند برپا داشته نمودند،-و این هرسه از هر چیز بزرگتر بودند-و چیزی بلندتر و گسترده‌تر و بزرگتر از آنها نیست. اگر چیزی به خاطر بلندی یا پهنا یا نیرو و یا ارجمندی،امانت را نمی‌پذیرفت،آن سه بودند -و بلندتر آنها چیست؟-لیکن از عقوبت ترسیدند و بر خود لرزیدند و چیزی را دانستند که ناتوانتر از آنها ندانست‌ و آن انسان است«و انسان تبهکار نادان است."

صفحه:
از 2 تا 2