Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشت/ نمایشگاه قرآن کریم و بازار یابی آثار

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه قرآن کریم، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، یادداشت نمایشگاه قرآن کریم، قرآن کریم و بازار، بازار یابی آثار، اطلاعات هنرمندان و پدیدآورندگان آثار، بازار فعالیت‌های هنری قرآنی، گسترش بازار فعالیت‌های هنری، قرآن کریم و بازاریابی، فعالیتی گسترش مثبت

خلاصه ماشینی:

"هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نشان داده است که فعالیت‌های‌ هنری که پیرامون قرآن شکل گرفته است،چه در حیطهء کیفیت و چه در زمینه‌های‌ کمی به درجه و میزانی رسیده است که می‌توان برای جنبه‌های اقتصادی آن‌هم‌ تدبیر و تمشیت کرد و به گسترش آن اندیشید. شاید بسیاری،اقتصادی دیدن فعالیت‌های هنری-قرآنی را بر نتابند،اما باید پذیرفت که هیچ عیب و ایرادی ندارد که بخشی از تصمیمات و امکانات بر روی‌ بازاریابی و توزیع دقیق و حتی فروش آثار متمرکز شود. شاید ایجاد بخش فروش کتاب در جنب نمایشگاه بین المللی قرآن،نقطهء آغاز مثبت و مؤثری باشد که بتوان از تسری آن به دیگر بخش‌های هنری نیز بهره‌های‌ فراوان مادی و معنوی برد. برای مثال می‌توان با تجمیع امکانات و اطلاعات‌ هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری و نیز دسته‌بندی دقیق فعالیت‌های آنها(به‌ لحاظ کمی و کیفی)به تصمیمی مثبت و سازنده برای ایجاد و گسترش بازار فعالیت‌های هنری قرآنی رسید."

صفحه:
از 4 تا 4