Skip to main content
فهرست مقالات

اعجاز قرآن در نزد متکلمان

نویسنده:

(3 صفحه - از 41 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : اعجاز قرآن، قرآن، بلاغت، اعجاز القرآن، معجزه، کتاب، صرفه، وجوه اعجاز قرآن، سخن، نظم، عربها، کتاب اعجاز القرآن، بیان وجوه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن کریم، جاحظ، نفس، نظم قرآن، جاحظ کتابی دربارهء نظم قرآن، وجه، معانی، انگیزه‌ها، خطابی، بلاغت‌های قرآن، زیبایی، اعجاز قرآن از لحاظ قرآن، از قرآن، صفت، معنا، ذکر، معارضه با قرآن

خلاصه ماشینی: "جاحظ این کتاب را در استدلال بر نظم قرآن و شکل عجیب و ترکیب بدیع آن تالیف‌ کرده،اما چیزی بیش از آنچه در مقدمهء کتاب حیوان،از کتب کم مایهء او،آمده‌ است ندارد؛چنان‌که باقلانی در اعجاز القرآن صفحهء 7 می‌گوید:«جاحظ کتابی‌ دربارهء نظم قرآن تصنیف کرده که چیزی بیش از آنچه متکلمان قبل از وی‌ گفته‌اند نیست و در بیشتر مطالب نکتهء تازه‌ای روشن نکرده است. وی کتاب خود را با بیان وجوه اعجاز قرآن آغاز کرده،می‌گوید اعجاز قرآن هفت‌ وجه دارد:ترک معارضه به رغم کثرت انگیزه‌ها و شدت نیاز دشمنان به آن، تحدی‌[دعوت به مبارزه‌]برای همه،صرفه،بلاغت،خبرهای صحیح از امور آینده،نقض عادت،و قیاس آن با همهء معجزات،سپس بلاغت را به سه درجه‌ تقسیم می‌کند و بالاترین درجهء آن را معجزه می‌داند،که همان بلاغت قرآن‌ است. سپس فرق بین کلماتی را که ذکر کرده بیان می‌کند و به دنبال آن به‌ بعضی از اعتراضاتی که به قرآن شده است یا ممکن است بشود می‌پردازد،مثل: تألیف این سخن معظم از الفاظ مبتذل محاوره‌ای و ندرت الفاظ غریب مشکل‌ در آن،به علاوه کثرت توضیح واضحات و قلت واژه‌های فخیم در قیاس با زیادی واژه‌های ساده و معمولی در آن،و این قول که بیشتر عبارات قرآن در فصیح‌ترین و زیباترین وجوه بیان واقع نشده و اینکه در آن سوء تالیف از لحاظ انتظام سخن داخل شده که شایستهء آن نیست،و اینکه در بین دو سخن‌ چیزهایی آمده از جنس آنها نیست و اینکه حذف و اختصار و تکرار مضاعف‌ در آن هست،و چیزهایی از این دست که سخن را سست می‌کند و معنای آن‌ را پیچیده می‌سازد،و آن را از حد فصاحت عالی و بلاغت بلند خارج می‌کند."

صفحه:
از 41 تا 43