Skip to main content
فهرست مقالات

اعجاز قرآن در نزد متکلمان

نویسنده:

(3 صفحه - از 41 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : اعجاز قرآن، قرآن، بلاغت، اعجاز القرآن، معجزه، کتاب، صرفه، وجوه اعجاز قرآن، سخن، نظم

خلاصه ماشینی:

"جاحظ این کتاب را در استدلال بر نظم قرآن و شکل عجیب و ترکیب بدیع آن تالیف‌ کرده،اما چیزی بیش از آنچه در مقدمهء کتاب حیوان،از کتب کم مایهء او،آمده‌ است ندارد؛چنان‌که باقلانی در اعجاز القرآن صفحهء 7 می‌گوید:«جاحظ کتابی‌ دربارهء نظم قرآن تصنیف کرده که چیزی بیش از آنچه متکلمان قبل از وی‌ گفته‌اند نیست و در بیشتر مطالب نکتهء تازه‌ای روشن نکرده است. وی کتاب خود را با بیان وجوه اعجاز قرآن آغاز کرده،می‌گوید اعجاز قرآن هفت‌ وجه دارد:ترک معارضه به رغم کثرت انگیزه‌ها و شدت نیاز دشمنان به آن، تحدی‌[دعوت به مبارزه‌]برای همه،صرفه،بلاغت،خبرهای صحیح از امور آینده،نقض عادت،و قیاس آن با همهء معجزات،سپس بلاغت را به سه درجه‌ تقسیم می‌کند و بالاترین درجهء آن را معجزه می‌داند،که همان بلاغت قرآن‌ است. سپس فرق بین کلماتی را که ذکر کرده بیان می‌کند و به دنبال آن به‌ بعضی از اعتراضاتی که به قرآن شده است یا ممکن است بشود می‌پردازد،مثل: تألیف این سخن معظم از الفاظ مبتذل محاوره‌ای و ندرت الفاظ غریب مشکل‌ در آن،به علاوه کثرت توضیح واضحات و قلت واژه‌های فخیم در قیاس با زیادی واژه‌های ساده و معمولی در آن،و این قول که بیشتر عبارات قرآن در فصیح‌ترین و زیباترین وجوه بیان واقع نشده و اینکه در آن سوء تالیف از لحاظ انتظام سخن داخل شده که شایستهء آن نیست،و اینکه در بین دو سخن‌ چیزهایی آمده از جنس آنها نیست و اینکه حذف و اختصار و تکرار مضاعف‌ در آن هست،و چیزهایی از این دست که سخن را سست می‌کند و معنای آن‌ را پیچیده می‌سازد،و آن را از حد فصاحت عالی و بلاغت بلند خارج می‌کند."

صفحه:
از 41 تا 43