Skip to main content
فهرست مقالات

امکانات برای فعالیت های قرآنی جوانان کافی نیست

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 19 تا 19)

خلاصه ماشینی:

"پرداختن به فعالیت‌های قرآنی چه تأثیری در شما داشته است؟ مسلما هرچه انسان با قرآن بیشتر مأنوس باشد،می‌تواند ارتباط بهتری با خداوند برقرار کند و فراگیری قرآن زمینه‌ای برای هرچه بیشتر عمل کردن به‌ دستورات این کتاب آسمانی است. چه تفاوتی بین افرادی که قرآن را بدون ترجمه حفظ می‌کنند با افرادی که‌ قرآن را با ترجمه حفظ می‌کنند وجود دارد؟ همین روخوانی قرآن علاقه انسان را بیشتر می‌کند که بفهمد قرآن‌چه‌ گفته ولی اگر کسی می‌خواهد به قرآن عمل کند باید حتما ترجمه قرآن را یاد بگیرد و مفاهیم را درک کند،در غیر این صورت نمی‌تواند آن‌گونه که باید به‌ دستورات قرآن عمل کند. چه کسی باید این زمینه را برای جذب آنان فراهم کند؟ مسؤولان باید کاری کنند که آنها جذب قرآن و فعالیت‌های قرآنی شوند. این وظیفه مسؤولان است که کاری کنند که لا اقل به اندازه دیگر افرادی که در زمینه‌های دیگر فعالیت می‌کنند به افراد قرآنی نیز بها داده شود."

صفحه:
از 19 تا 19