Skip to main content
فهرست مقالات

فعالیت های قرآنی نیاز به هماهنگی بیشتری دارد

مصاحبه شونده: ؛

اسفند 1379 - شماره 51 (5 صفحه - از 22 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ،کرمان ،استان کرمان ،فعالیت‌های قرآنی در استان ،فعالیت‌های قرآنی ،ارشاد ،ادارهء کل ارشاد ،شهر کرمان ،فعالیت‌های قرآنی در کشور ،عترت ،فعالیت‌های قرآنی صوتی ،قرآن و عترت ،کل ارشاد ،خانهء قرآن ،ادارهء کل ،مدیر کل ،ادارهء ،صوتی ،مراکز قرآنی ،خانهء ،قرآنی صوتی ،مذهبی ،شکل می‌گیرد

صفحه:
از 22 تا 26