Skip to main content
فهرست مقالات

آرا و نقول در معرفت اسباب نزول

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : اسباب النزول ،نزول ،قرآن کریم ،قرآن ،آیات و سور قرآن ،معرفت اسباب نزول ،سور قرآن کریم ،آیات قرآنی سبب نزول ،آیات و سور ،سبب نزول ،مفهوم آیات و سور قرآن ،اسباب نزول آیات و سور ،نزول آیات و سور قرآن ،سبب ،معنی اصطلاحی اسباب نزول عبارت ،معنی اصطلاحی اسباب النزول ،تفسیر قرآن کریم ،وحی ،معنی ،نزول وحی ،الاسباب ،نقول در معرفت اسباب ،معنای اساب النزول ،پیامبر ،انواع آیات و سور قرآنی ،تفسیر ،مفسران ،آیات وحیانی قرآن کریم ،وسیله ،علم به اسباب نزول

خلاصه ماشینی:

"همان‌طور که گفته شد به نظر برخی از صاحب‌نظران،بسیاری از آیات‌ و سور قرآن کریم،ابتداء و بدون این‌که مسبوق به موجب و انگیزهء خاصی باشند نازل شده‌اند و به هیچ حادثه و واقعه یا سؤال و پرسشی که‌ همزمان با نزول وحی روی داده باشند نیستند،بلکه فقط می‌توان سبب و انگیزهء عام و کلی برای آنها جست‌وجو کرد و آن عبارت از نیاز همهء انسان‌ها به رهنمودهای الهی و جبران نارسایی اندیشه‌های بشری به‌ وسیلهء وحی است تا از این رهگذر،حق را از باطل در سراسر شئون حیاتی‌ خویش تشخیص دهد. برای نمونه می‌توان به آیات و سوری که تاریخ‌ زندگانی و حوادث و رویدادهای مربوط به امت‌های گذشته در طی آنها مطرح است و یا آیات و سوری که دارای مضامینی چون اخبار از غیب، ترسیم دورنمای عالم برزخ و بهشت و دوزخ،حالات روز قیامت،و گزارش‌ احوال بهشتیان و دوزخیان و امثال اینها هستند،در این زمینه اشاره نمود: ب-آیات و سوری که دارای اسباب النزول خاصی هستند: شواهد تاریخی و روایی ما را با آیات و سوری مواجه می‌کند که دارای‌ سبب نزول خاصی هستند."

صفحه:
از 36 تا 37