Skip to main content
فهرست مقالات

خواب و تعبیر خواب در قرآن مجید: خوابیدن و مردن هر دو قبض روح است

اسفند 1379 - شماره 52 (2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : تعبیر خواب ،رؤیا ،مجید ،قرآن مجید ،سورهء ،حضرت یوسف ،قبض روح ،آیهء ،بخیل ،خداوند ،سورهء یوسف ،رؤیاهای پیامبر ،خواب دید ،خوشهء ،رؤیاهای ،بخیل گفت

صفحه:
از 38 تا 39