Skip to main content
فهرست مقالات

مروری بر یک زندگی

(1 صفحه - از 34 تا 34)

خلاصه ماشینی:

"او می‌خواست مسلمانان را از خواب غفلت بیدار سازد و راه هدایت را به‌ آنان بنمایاند و در این راه،اقدامات متعددی انجام داد که یکی از آنها سوق دادن مسلمانان به سوی تأمل بر آیات قرآن بود و برای اینکه‌ بتواند چنین کاری را بهتر انجام دهد،از استعداد و قریحهء شاعری‌ خود بیشترین بهره را گرفت."

صفحه:
از 34 تا 34