Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش/ روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی: تفسیر ساختاری سوره های قرآن

نویسنده:

(5 صفحه - از 36 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ،تفسیر ،فهم آیات الهی ،تفسیر ساختاری سوره‌های قرآن ،غرض سوره ،فهم ،وحدت موضوعی سوره‌ها ،غرض ،تفسیر و فهم آیات ،اعجاز قرآن ،شان نزول ،کارکردهای بررسی موضوعی سوره‌های قرآن ،فهم آیات الهی تفسیر ،ترجمه ،خواننده ،روش ،وحدت موضوعی سوره‌های قرآن ،نظم ،روایات ،تفسیر قرآن ،ربوبیت الهی ،وحدت موضوعی سوره‌ها و ترجمه ،مفاهیم ،درک ،شان نزول به غرض سوره ،شان نزول آیات و سوره‌هاست ،محور ،معارف ،بسم‌الله ،معانی

خلاصه ماشینی:

"مهم‌ترین پیامدها و کارکردهای بررسی موضوعی سوره‌های قرآن‌ عبارت است از: 1-کشف افق‌های جدید در اعجاز قرآن کریم نظریه«وحدت موضوعی سوره‌ها»با نشان دادن نظم پنهان و ناآشکاری‌ که در ورای آیات به ظاهر پراکنده هر سوره وجود دارد دریچه تازه‌ای از اعجاز قرآن را بر روی جهانیان می‌گشاید و با ترسیم ساختار هندسی سوره‌ها «ابتکار آموزشی و هنری قرآن را در روش انتقال پیام‌های خود به فراگیران به‌ نمایش می‌گذارد. برخی از خاورشناسان درصدد توجیه سبک گسیخته قرآن برآمده‌اند،آنان‌ گفته‌اند تنوع و پراکندگی مطالب باعث کاهش ملال خاطر و مانع پدید آمدن‌ حالت دلزدگی می‌گردد و یا به دلداری مسلمانان پرداخته و گفته‌اند وحدت ادبی‌ سوره‌های قرآن و نظم آهنگین آن نقص عدم همبستگی و عدم ارتباط آیات‌ را جبران می‌کند،8اما این توجیهات مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تاکیدهای‌ فراوان آنها بر گسیختگی و بی‌نظمی آیات قرآن،به خواننده ناآگاه این نکته‌ را گوشزد می‌کند که قرآن از دستبردهای بشری در امان نمانده است و افرادی‌ که متصدی جمع‌آوری قرآن بوده‌اند با جابه جایی‌های به عمل آمده در ترتیب‌ آیات،تسلسل و ربط موضوعات طرح شده را برهم زده و در نهایت آن را به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) صورت مجموعه‌ای از مطالب گوناگون و فاقد ارتباط درآورده‌اند. علامه طباطبایی نیز با تاکید بر وجود نوعی ارتباط و به هم پیوستگی‌ میان اجزای یک سوره به هماهنگی میان معنای بسم الله و غرض کلی سوره‌ اشاره کرد و می‌گوید: از آنجایی که وحدت و یگانگی یک سخن به واسطه هدف و منظوری‌ است که از آن در نظر گرفته شده،لذا هریک از سوره‌ها قاعدتا منظور و هدف‌ خاصی را دنبال می‌کند و بنابراین ذکر بسم الله در طلیعهء هر سوره‌ای برای‌ شروع در مقصود خاص آن سوره است."

صفحه:
از 36 تا 40