Skip to main content
فهرست مقالات

شکل گیری هویت فرهنگی دختران نوجوان اسلام آباد کرج

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 1 (24 صفحه - از 123 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : هویت جمعی ،شکل‌گیری هویت ،هویت فرهنگی ،پویایی هویتی ،محله‌ای ،جمعی ،رابطه با هویت جمعی‌شان ،دختران نوجوان ،شکل‌گیری هویت جمعی ،شهری ،شکل‌دهنده به هویت جمعی ،دختران نوجوان نسل ،رابطه با هویت ،پویای هویت ،افراد مورد مطالعه ،نسبت به محله ،شکل‌دهنده به هویت ،این‌جا ،محله‌های شهری ،سایر محله‌ها ،محله زندگی ،زندگی شهری ،هویت اجتماعی ،گرایش‌های مثبت ،احساس تعلق ،احساس هویت ،مؤلفه‌های درونی ،منفی ،ایجاد هویت مثبت ،مورد مطالعه

مقاله حاضر، حاصل پژوهشی میدانی است که در محله ای مهاجرنشین و حاشیه نشین به منظور بررسی موضوع هویت در میان دختران نوجوان نسل دوم صورت گرفته است. با توجه به خصلت پویای هویت و اینکه هویت جمعی، پیوسته در ارتباط با جایگاه و منزلت جمعی در میان سایرین و آگاهی از این جایگاه شکل می گیرد، هدف این بررسی، کنکاش در پویایی های دینامیسم شکل دهنده به هویت جمعی این افراد بوده است. رویکرد روش شناختی در این مطالعه، رویکردی انسان شناختی است. به این معنی که با استفاده از روش های کیفی و ژرفایی جمع آوری اطلاعات و با نگرشی از درون و بدون مؤلفه های از پیش تعیین شده برای این هویت جمعی، سعی شده است تا به شناخت این پویایی های هویتی و مولفه های تشکیل دهنده آن ها بپردازیم. این مطالعه، به سه نوع پویایی هویتی انسجام زا، انسجام زدا و بینابینی در این افراد رسیده است که در آن میان، پویایی هویتی انسجام زا، در مقایسه با دو دیگر، پویایی هویتی غالب بوده است، بدین معنی که، علی رغم منزلت پایین این محله در شهر، اکثریت افراد مورد مطالعه، خود را به صورت مثبت به آن متعلق دانسته اند. نتایج بدست آمده از این پژوهش در مجموع نشان می دهد که این محله، به عنوان محله ای یک پارچه و منسجم قابل معرفی است که افراد مورد مطالعه ساکن آن تمام نیازهای اجتماعی و فردی خود را درون محله برطرف می کنند و در بستر زندگی روزانه خود، بدون تنش و تعارض قابل توجهی در رابطه با هویت جمعی شان، زندگی می کنند و بدون در نظر گرفتن شرایط فقر، زندگی بسامان و یک پارچه ای دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.