Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و فرهنگ

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 207 تا 214)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگی، جهانی شدن، کتاب، انسان‌شناسی، مفهوم، تاملینسون، موضوع جهانی شدن، مدرن، گیدنز، مکانی

این کتاب در شش فصل به صورت گسترده موضوع جهانی شدن را از دریچه فرهنگی و عمدتا با تکیه بر جدیدترین مفاهیمی که در حوزه انسان شناسی و مطالعات فرهنگی و ارتباطات مطرح شده اند، مورد بررسی قرار می دهد. در طول سال های اخیر و به همراه افزایش تنش ها و برخوردها در سطوح ملی و فراملی، موضوع جهانی شدن به اشکال متناقضی، به طور دائم و با شدت و قدرت روز افزون مطرح می شود. طرح این موضوع از دو جانب کاملا متضاد در ستایش و یا در محکوم کردن این پدیده عنوان شده و تمایل بسیاری به این امر مشاهده می شود که دلیل عمده مشکلات کنونی در جهان را از یک سو، در عدم اجرا و تحقیق جهانی شدن در همه ابعاد آن، و از سوی دیگر، بر عکس، در شتاب بیش از اندازه در تحقق یافتن این پروژه بدانند ...

خلاصه ماشینی:

"موضوع جهانی شدن را از دریچهء فرهنگی و پدیده عنوان شده و تمایل بسیاری به این امر جهانی شدن در همه ابعاد آن،و از سوی دیگر، جهان جدید در آن است که عصر صنعتی و جهانی شدن هرچه بیش از پیش شروع به ظاهر در حوزهء جهانی شدن با تأکید بر موارد فوق‌ کتاب معروف خود فقر جهان را به آن‌ها کتاب تامیلنسون یکی از آثاری است که به صورتی واقع‌گرایانه توانسته است‌ جهانی شدن مطرح هستند،ارایه کند. موضوع جهانی شدن(در واقع رویکرد جهانی شدن نیست و بیشتر تمایل دارد آن را قرار داده شوند بلکه باید آن‌ها را جزو کسانی‌ فصل دوم کتاب به تشریح جهانی شدن به مثابهء در این‌جا مطرح است که آیا جهانی شدن بر پدیدهء جهانی شدن به تعبیر والرشتاین باشد. جهانی جای عصر مدرن را گرفته است،اما به‌ باید هم‌چون تاملینسون بر این نکته تأکید کرد نقش خود را از دست داده و این وظیفه را به‌ می‌شود که اصرار بدان دارد که جهانی شدن را جهانی شدن تاکنون است. فرهنگی که تقریبا در اکثر فرهنگ‌ها وجود داشته‌اند به معنی نوعی جهانی اندیشیدن یا تاملینسون در این فصل نشان می‌دهد که‌ انقلاب جهانی قرار می‌دهد،مشهود است: باز کردن این بحث به وسیلهء مؤلف در فصل‌ مفهوم جهان محلی شدن‌5به میان آمده است. به درک این امر است. مدرنیته و به دنبال آن جهانی شدن در حال از زیرا مؤلف کمتر توانسته است مطالب خود را فارسی قابل تقدیر است با این وجود بدیهی است که تذکر این نکات به هیچ رو به‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.