Skip to main content
فهرست مقالات

مشکلات رفتاری - هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دو قطبی و گروه گواه

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1388 - شماره 57 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 201 تا 207)

کلیدواژه ها : اختلال دوقطبی ،فرزندان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی ،چک لیست رفتاری کودک ،مشکلات رفتاری، هیجانی ،چک‌لیست رفتاری کودک ،مشکلات رفتاری- هیجانی

کلید واژه های ماشینی : اختلال دوقطبی ،مشکل رفتاری ،کودک ،اختلال ،گروه گواه ،رفتار ،نوجوان والد مبتلا به اختلال ،فرزند مبتلا به اختلال دوقطبی ،والد ،فرزند مبتلا به اختلال ،کودک و نوجوان ،بیمار ،فهرست رفتاری کودک ،CBCL ،مشکل ،روانپزشک ،افسردگی ،فرزند بیمار مبتلا به اختلال ،رفتار پرخاشگرانه ،مبتلا ،والد مبتلا ،Child ،پژوهش ،میانگین زیرمقیاس‌های CBCL ،میانگین زیرمقیاس‌های فهرست رفتاری کودک ،اضطراب ،مشکل رفتاری در فرزند مبتلا ،کودک و نوجوان والد ،BD ،نیم‌رخ میانگین زیرمقیاس‌های فهرست رفتاری

هدف: در پژوهش حاضر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی با همتایان دارای والدین سالم مقایسه شده است. روش: در یک پژوهش توصیفی- مقطعی 86 نفر از فرزندان بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (گروه مورد) و 93 نفر از فرزندان مراجعان به بیمارستان روانپزشکی ایران و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (گروه گواه) که به‌شیوه در دسترس نمونه‌گیری شده بودند، به‌کمک پرسش‌نامه ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی و فهرست رفتاری کودک (CBCL) بررسی شدند. مقایسه نمرات میانگین زیرمقیاس‌های CBCL بین دو گروه به‌کمک آزمون آماری t و روش تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) انجام شد. یافته‌ها: میانگین نمرات گروه مورد در خرده‌مقیاس‌های شکایت‌های بدنی، اضطراب/ افسردگی، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگرانه، درونی‌سازی و مشکلات کلی بالاتر از میانگین نمرات گروه گواه بود (05/0p<). نتیجه‌گیری: مشکلات رفتاری در فرزندان مبتلایان به اختلال دوقطبی بیشتر از کودکان گروه گواه است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.