Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت یک آزمون اضطراب و تعیین روایی و پایایی آن در موقعیت های بالینی...

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1378 - شماره 1 (12 صفحه - از 31 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب کاتل در گروه ،آزمون اضطراب کاتل ،آزمون اضطراب ،روایی و پایایی ،نمرات آزمون اضطراب ،بالینی ،اضطراب کاتل ،کاتل ،روایی همزمان ،سؤال ،نمرات آزمون ،سؤالات آزمون اضطراب ،ضریب پایایی ،تعیین روایی ،سالم ،ضریب همبستگی ،بیماریهای روانی ،همزمان ،ضریب پایایی دو ،مراکز بالینی ،افراد سالم ،سؤالات ،آزمونهای روانی ،تعیین روای و پایایی ،ضریب تشخیص ،آزمون پیشنهادی ،مقیاس اضطراب ،مراکز سالم ،سؤالات آزمون ،نمرات اضطراب

هدف از این تحقیق ساخت یک آزمون اضطراب و تعیین روای و پایایی آن برای مراکز بالینی بوده است.بر اساس عوامل فیزیولوژیک، حرکتی و شناختی که در کتب اصلی روان‌پزشکی و روان‌شناسی معرفی شده، 47 سؤال برای این آزمون طرح گردید.آزمودنیهای این مطالعه شامل سه گروه بود:گروه آزمایشی شامل 47 بیمار زن و مرد بود که از بین مراجعین بیمارستان خورشید و مرکز قلب وعروق بیمارستان امین به طور تصافی انتخاب شدند و تشخیص اولیه در مورد آنها«اضطراب منتشر» بود.سن این افراد بین 20 تا 50 سال بود.گروه گواه 68 نفر بودند و از بین افرادی که در تشخیص اولیه در این مراکز سالم تشخیص داده شده بودند به طور تصادفی انتخاب شدند.گروه سوم شامل 53 نفر بودند که از بین افراد بیمار(گروه آزمایش) و افراد سالم(گروه گواه)به طور تصادفی انتخاب شدند.آزمون اضطراب طراحی شده در مورد هر سه گروه اجرا شد.علاوه بر آن آزمون اضطراب کاتل در گروه سوم نیز همزمان اجرا گردید.سپس سؤالات آزمون اضطراب طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 6 سؤال آن به علت داشتن ضریب تشخیصی پایین حذف گردید.نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد(0001/0 P L، 7/17)- t Lهمچنین همبستگی معنی‌داری بین نمرات آزمون اضطراب و نمرات آزمون اضطراب کاتل در گروه سوم(0001/0 P L، 80/0- t L)به دست آمده که نشان می‌دهد آزمون پیشنهادی دارای روایی همزمان است.ضریب پایایی دو نیمه کردن آزمون برابر با 88/0 به دست آمده که در سطح قابل قبولی بود.بنا بر این آزمون پیشنهادی به عنوان یک ابزار بالینی هم پایاست و هم دارای روایی همزمان می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.