Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه های مشارکت مؤثر مردم در مسائل آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شیراز از دیدگاه معلمان، استادان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1378 - شماره 1 (14 صفحه - از 43 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : آموزش و پرورش ،مشارکت مردم ،شیراز ،مشارکتهای مردمی ،مسائل آموزش و پرورش ،مشارکت مردمی در مسائل ،مشارکت مؤثر مردم ،مشارکت مردم در بعدسازمانی ،سایر پاسخگویان مشارکت مردم ،مسائل آموزش ،جلب مشارکتهای مردمی ،جلب مشارکت مردم ،اولی‌ای دانش‌آموزان ،جلب مشارکت ،مشارکت مردمی در آموزش ،راههای مشارکت مؤثر مردم ،مشارکت مردم در آموزش ،مدیران مدارس ،پاسخگویان ،بعدسازمانی ،آموزش و پرورش مؤثر ،مدیران مرد ،نقش‌سازنده آموزش و پرورش ،تبلیغاتی ،انجمن اولیاء ،جلب مشارکت اعضای انجمن ،نواحی چهارگانه شیراز ،اداری ،سایر گروهها با مشارکت ،اولی‌ای دانش‌آموزان نواحی

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه نظرات معلمان، مدیران، اولیای دانش‌آموزان، استادان دانشگده‌های علوم انسانی شیراز و مدرسین ضمن خدمت فرهنگیان درباره مشارکت مردم در ابعادسازمانی(اداری)، برنامه‌ریزی، اقتصادی(مالی)و تبلیغاتی (فرهنگی)در مسائل آموزشی و پرورشی نواحی چهارگانه شیراز می‌باشد.بدین منظور 1200 نفر از معلمان، مدیران و اولیای دانش‌آموزان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز و استادان دانشکده‌های علوم انسانی و آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شیراز به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است که محقق تنظیم کرده، حاوی 34 سؤال 5 گزینه‌ای با طیف لیکرت(با مقیاسهای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)و یک سؤال باز پاسخ به منظور دریافت نگرش پاسخگویان تدوین شده است. از مجموع پرسشنامه‌های توزیع شده، 489 پرسشنامه از مردان و 597 پرسشنامه از زنان جهت تجزیه و تحلیل آماری دریافت شده است(90%).مهمترین نتایجی که از یافته‌های تحقیق، به دست آمد عبارت‌اند از:-گروههای مورد مطالعه اظهار داشته‌اند که قانونی و رسمی شدن انجمن اولیاء و مربیان و دانش ضمانت اجرایی، مشارکت رسمی‌سازمانهای دولتی در تأمین قسمتی از نیازهای آموزشی، ایجاد کمیته‌های همکاری مردم برای ارائه تجربیات به مدرسه، اختصاص قسمتی از سود بانکهای کشور به نفع آموزش و پرورش و آگاه شدن اولیاء از نقش‌سازنده آموزش و پرورش در رشد و توسعه خانواده و اجتماع، می‌تواند در جلب مشارکتهای مردمی در مسائل آموزش و پرورش مؤثر باشد.-برای آزمون فرضیه‌ها، نتایج آزمون خی‌دو(^2 X L)نشان داد که معلمان بیشتر از سایر گروها، زنان بیشتر از مردان و کارکنان با مدارک تحصیلی کارشناس، بیشتر از سایر افراد، مشارکت مردم را در بعد برنامه‌ریزی مؤثر می‌دانند.همچنین این نتایج حاکی از آن است که در بعدسازمانی، استادان دانشگاه و مدیران مرد بیشتر از سایر پاسخگویان مشارکت مردم را مهم می‌دانند.همچنین در بعد اقتصادی، والدین و استادان دانشگاهها به مشارکت مردم در این زمینه توجه کمتری دارند.بخشی از نتایج، بیانگر آن است که تفویض اختیار، تمرکززدایی بیشتر، ارتقای نقش رسانه‌های ارتباطی در تبلیغ اهمیت آموزش و پرورش برای مردم، استفاده از تجربیات علمی، فرهنگی و فنی اولیاء در مدارس و محدود کردن فعالیتهای مدارس نمونه مردمی، می‌تواند راهگشای مناسبی در بالا بردن مشارکت مردم و اعتلای آموزش و پرورش کشور باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.