Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاه مدیران نسبت به فن آوری آموزشی و ارتباط آن با شیوه تصمیم گیری آنها در آموزش و پرورش شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1378 - شماره 1 (14 صفحه - از 57 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : تکنولوژی آموزشی ،نسبت به تکنولوژی آموزشی ،مدیران نسبت به تکنولوژی ،آموزش و پرورش ،نگرش نسبت به تکنولوژی ،نسبت به تکنولوژی ،شیوه تصمیم‌گیری مدیران استفاده ،شیوه تصمیم‌گیری مدیران ،دیدگاه مدیران نسبت ،آموزش و پرورش شهر ،شیوه تصمیم‌گیری ،نسبت به ابعاد تکنولوژی ،نگرش مدیران ،کارشناسان مسؤول ،ابعاد تکنولوژی آموزشی ،مدیران نسبت ،مسؤول در اداره‌کل آموزش ،سابقه خدمت ،نگرش مدیران نسبت ،کارشناسان نواحی و مدیران ،تصمیم‌گیری مدیران ،نگرش سخت‌افزاری ،رده مدیران ،نگرش نرم‌افزاری ،مدیریت آموزشی ،مدیران مدارس ،مسؤول ،نرم‌افزاری ،سخت‌افزاری ،بالاترین رده

هدف این تحقیق بررسی دیدگاه مدیران نسبت به تکنولوژی آموزشی و ارتباط آن با شیوه تصمیم‌گیری آنان است، به این منظور اهداف جزئی معین و فرضیه‌های تحقیق طرح شدند؛ سپس به منظور آزمون فرضیه‌ها و نیل به اهداف، از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، نگرش نسبت به تکنولوژی آموزشی و شیوه تصمیم‌گیری مدیران استفاده شد.جامعه آماری تحقیق عبارت بود از پنج رده مدیران، شامل کارشناس مسؤول در اداره کل آموزش و پرورش، کارشناسان نواحی و مدیران مقاطع سه گانه متوسط عمومی، راهنمایی تحصیلی و آموزشی ابتدایی در آموزش و پرورش شهر اصفهان که پس از برآورد حجم نمونه و انتخاب خوشه‌ای نواحی، تعداد نمونه در هر طبقه و ناحیه متناسب با حجم آن معین و نظرات جمع‌آوری شد.سپس با استفاده از روشهای آماری پارامتری و غیر پارامتری تجزیه و تحلیل لازم صورت پذیرفت.نتایج نشان داد که مدیران برای سرمشق‌ها(الگوها)و دستور العمل‌ها نسبت به ابزار و دستگاهها اعتبار بیشتری قابل هستند و نگرش نرم‌افزاری دارند؛این نوع نگرش در بالاترین رده مدیران به وضوح مشخص شد، اما دیگر رده‌ها نگرش یکسانی نسبت به ابعاد تکنولوژی آموزشی نشان دادند، از جمله یافته‌های مهم این قسمت می‌توان از نگرش سخت‌افزاری مدیران دوره‌های ابتدایی و راهنمایی نسبت به کارشناسان مسؤول یاد کرد. وجود رابطه بین متغیرهای سن، تحصیلات و سابقه خدمت با نگرش مدیران نسبت به تکنولوژی آموزشی تأیید گردید و رابطه مدیریت ملاحضه شد.همچنین روشهای مشاوره‌ای و مشارکتی به عنوان متداولترین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و مستقل از نگرش آنان نسبت به تکنولوژی آموزشی شناخته شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.