Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگیهای روان شناختی بیماران پوستی و افراد عادی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (10 صفحه - از 29 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : ویژگیهای روان‌شناختی بیماران پوستی ،بیماران پوستی ،میانگین نمرات بیماران پوستی ،پوستی ،مقایسهء ویژگیهای روان‌شناختی بیماران ،ویژگیهای روان‌شناختی ،مقیاسهای افسردگی ،روان‌شناختی ،افراد عادی ،حساسیت بین‌فردی ،میانگین گروه عادی ،بیماری پوستی ،افراد سالم ،عادی ،سالم ،میانگین نمرات ،جسمی‌سازی ،معنی‌داری ،اختلالات روان‌تنی ،بین‌فردی ،روان‌تنی ،میانگین گروه ،بیماریهای روان‌تنی ،ویژگیهای جمعیت‌شناختی وجود ،تفاوت معنی‌داری ،وسواس و جسمی‌سازی ،تحلیل مانوای تأثیر ،ویژگیهای جمعیت‌شناختی ،گروه سالم ،گروه بیمار

هدف از این تحقیق،مقایسهء ویژگیهای روان‌شناختی بیماران پوستی و افراد سالم بوده‌ است.برای دستیابی به هدف پژوهش،111 نفر مراجعه‌کننده به مراکز درمانی‌ پوست و 93 نفر افراد سالم،به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های‌ SCL-90-R و ویژگیهای جمعیت‌شناختی در مورد آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل مانوای اول نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در مقیاس‌ SCL-90-R و دو متغیر از ویژگیهای جمعیت‌شناختی وجود دارد.میانگین نمرات‌ بیماران پوستی،در زیر مقیاسهای افسردگی( P-0/0001 )و حساسیت بین فردی‌ ( P-0/003 )و وسواس( P-0/0001 )و جسمی‌سازی( P-0/023 )به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین گروه عادی بود. نتایج این تحلیل،همچنین نشان داد که میانگین نمرات بیماران پوستی،در مقیاسهای افسردگی( P-0/001 )،وسواس( P-0/008 )و حساسیت بین فردی‌ ( P-0/0001 )پس از بررسی مدرک تحصیلی،سن و وضعیت اقتصادی به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین گروه عادی بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.