Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه دانشجو معلمان، معلمان و مدیران

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : افزایش انگیزش شغلی معلمان ،تسهیلات فیزیکی در مدرسه ،دانشجو معلمان ،انگیزش شغلی ،جو سازمانی ،افزایش انگیزش شغلی ،شغلی ،انگیزش شغلی معلمان ،شغلی معلمان مدارس ،امکانات رفاهی ،جو سازمانی مناسب ،توسعه و غنای شغلی ،ایجاد جو سازمانی مناسب ،دیدگاه دانشجو معلمان ،شغلی معلمان ،ارزشیابی صحیح تفاوت وجود ،پاسخگویان در افزایش معلمان ،افزایش انگیزش ،عوامل مؤثر ،عوامل انگیزشی ،بررسی عوامل مؤثر ،غنای شغلی معلمان ،انگیزشی ،معلمان مدارس ،ارزشیابی صحیح ،ارزشیابی صحیح و مناسب ،افزایش انگیزش معلمان ،تسهیلات فیزیکی ،مدیران و دانشجو معلمان ،مدرسه و ارزشیابی صحیح

آگاهی از مسائل مربوط به انگیزش کارکنان در هر سازمانی،یکی از ضروری‌ترین‌ ارکان مدیریت است.موضوع این پژوهش،بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش‌ شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانهء شهر اصفهان است.در این رابطه تأثیر عوامل‌ انگیزشی در پنج زمینه(امکانات رفاهی،جو سازمانی مناسب،توسعه و غنای شغلی، تسهیلات فیزیکی در مدرسه و ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معملان( دسته‌بندی شده است.) روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و 365 نفر معلم،مدیر و دانشجو معلم به پرسشنامهء 49 سؤالی پاسخ داده‌اند.پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری‌ نتایج زیر حاصل شده است. 1-تمام عوامل موردنظر در افزایش انگیزش معلمان،به میزان زیاد مؤثر بوده است. 2-در ارتباط با اولویت‌بندی به ترتیب تسهیلات فیزیک در مدرسه،توسعه و غنای‌ شغلی معلمان،ایجاد جو سازمانی مناسب،تأمین امکانات رفاهی و ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معلمان،از نظر پاسخگویان در افزایش معلمان مؤثر بوده است. 3-بین دیدگاههای سه گروه در خصوص امکانات رفاهی،جو سازمانی،تسهیلات‌ فیزیکی و ارزشیابی صحیح تفاوت وجود داشته،بدین صورت که مدیران بیش از معلمان و دانشجو معلمان امکانات رفاهی،جو سازمانی مناسب،تسهیلات فیزیکی و ارزشیابی صحیح را موجب افزایش انگیزش شغلی دانسته‌اند. 4-از نظر مدیران و معلمان،فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی در مدرسه و از نظر دانشجو معلمان،توسعه و غنای شغلی مهمترین عامل انگیزشی به شمار آمده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.