Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان سازگاری روان شناختی در مراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان و زوج های عادی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 25 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : طلاق، زوج‌های متقاضی طلاق، گروه آزمایش و گروه گواه، زوج‌های عادی، زنان، آزمایش و گروه گواه تفاوت، رفتار جنسی و رفتار مذهبی، گروه گواه، روان‌شناختی، زوج‌های عادی تفاوت

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان‌سازگاری روان‌شناختی در زوج‌های مراجعه کننده به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان در مقایسه با زوج‌های عادی است.فرض تحقیق این است که زوج‌های مراجعه کننده به مرکز پیشگیری از طلاق در ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی، رفتار جنسی و رفتار مذهبی با زوج‌های عادی تفاوت دارند.برای نیل به هدف، پژوهشی مقدماتی بر روی 40 زوج متقاضی طلاق انجام گرفت.در مرحله بعد پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته تهیه و در مورد 50 مورد زوج متقاضی طلاق و نیز 50 زوج عادی اجرا گردید.نتایج پژوهش نشان داد که زوج‌های متقاضی طلاق از لحاظسازگاری در زیر مقیاس‌های روان‌شناختی شامل جنبه شناختی، اجتماعی، رفتاری، عاطفی، رفتار جنسی و رفتار مذهبی(به عنوان یک مقیاس مستقل)با زوج‌های عادی تفاوت معنی‌دار داشته‌اند(000/0 P ).این پژوهش تفاوتهای معنی‌دار بین زوج‌های متقاضی طلاق وعادی، در مورد همشهری بودن یا نبودن، طول مدت ازدواج زوج‌ها، میانگین سنی زوج‌های متقاضی طلاق و زوج‌های عادی را نیز نتیجه‌گیری کرده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج‌3جدول‌1-تحلیل آماری از ناسازگاریهای مردان و زنان گروه آزمایش و گروه گواه (نکته مهم:مردان و زنان هر گروه یکدیگر را ارزیابی کرده‌اند)1-بین ناسازگاری شناختی مردان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 27/0 و توان آماری 1 می‌باشد. 2-بین ناسازگاری اجتماعی مردان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 36/0 و توان آماری 1 می‌باشد. 3-بین ناسازگاری رفتاری مردان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 33/0 و توان آماری 1 است. 6-بین ناسازگاری رفتار مذهبی مردان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 23/0 و توان آماری 1 است. 8-بین ناسازگاری اجتماعی زنان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 23/0 و توان آماری 1 می‌باشد. 10-بین ناسازگاری رفتاری زنان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 26/0 و توان آماری 1 می‌باشد. 11-بین ناسازگاری جنسی زنان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 25/0 و توان آماری 1 می‌باشد. 12-بین ناسازگاری رفتار مذهبی زنان گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی‌دار وجود دارد(000/0 P )، مطابق جدول 1 میزان این تفاوت 23/0 و توان آماری 1 می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.